Praktikad

Metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuse- ja magistriõppekavade 2016. aasta suviste õppepraktikate graafik

Õppepraktikatele registreerumise juhend

Suvistesse õppepraktika rühmadesse registreerumine toimub õppeinfosüsteemi kaudu. Registreerumise avanemise kohta saadetakse üliõpilastele teade ÕIS-i kaudu. Juhised registreerumiseks:
1. praksigraafikuga saate tutvuda http://mi.emu.ee/oppeinfo/praktikad/;
2. praksirühma valides tuleb esimeses järjekorras valida OMA ERIALA praksirühm; alles siis, kui oma eriala praksirühm on täis, võib registreeruda teise eriala praksirühma;
3. õppeaine praktikaossa tuleb registreeruda ka nendel tudengitel, kellel rühmasid tegelikult ei ole (loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala; magistriastme üliõpilased);
4. dendroloogia õppeainesse ei tasu registreeruda üliõpilastel, kellel on eksam sooritamata - ilma eksami positiivse tulemuseta suvisesse õppepraktikasse ei lubata;
5. loodusvarade kasutamise ja kaitse 1. kursus - Eesti taimestiku õppeaines ei saa eraldi suvepraksi registreeruda, sest selles ei ole suvepraktika jaoks eraldi osa tehtud. Ilma praktikat läbimata ei kanta eksamitulemust õppeinfosüsteemi;
6. praksirühmade suurus on piiratud - kui soovitud õppeaines KÕIGI rühmade piirarvud saavad täis, siis palun pöörduda dekanaati.

Kui on probleeme, palun pöörduge dekanaati või kirjutage: anneli.veemees[at]emu.ee

Õppepraktikate kord

Käesolev kord reguleerib Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsandus- ja maaehitusinstituudi õppekavade üliõpilaste õppepraktikate toimumist:

Bakalaureuseaste: metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavade üliõpilased;

Magistriaste: metsamajanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse ning taastuvenergia ressursside õppekavade üliõpilased.

Järvselja ühiselamute sisekorraeeskiri

I PÕHIALUSED

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ühiselamuid kasutavatele isikutele.

2. Eeskiri määrab ja reguleerib kasutajate suhteid ühiselamuga ning määrab kasutajate käitumisreeglid.
 

Toitlustamine ja majutus Järvseljal

MI.0065 Ettevõtte- ja teaduspraktika

Ettevõtte- ja teaduspraktikal osalejad

Metsamajanduse, metsatööstuse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse magistriõppekavade üliõpilased.

 

Eesti FSC praktikakoha pakkumine

Eesti FSC praktikakoha pakkumine Ettevõtte- ja teaduspraktika läbiviimiseks, sobib metsamajanduse või metsatööstuse magistriastme üliõpilasele.