2021. a. lõputööde teemad

Jrk nr

 Lõputöö teema

 Juhendaja(d)  Juhendatav?
1

Kolmekihilise ristkihtpuitplaadi (CLT) füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine. Märkus: plaadi paksus, tüüp ja puiduliik määratletakse koos juhendatavaga; antud üldteemal on võimalik teha mitu lõputööd

R. Kask, M. Teder

 
2

Erinevate puitkonstruktsioonide projekteerimisstandardite võrdlev analüüs kandepiirseisundis (võib olla mõne konkreetse ehitise näitel)

M. Teder

 
3

Erinevate puitkonstruktsioonide projekteerimisstandardite võrdlev analüüs kasutuspiirseisundis (võib olla mõne konkreetse ehitise näitel)

M. Teder

 
4

Mõningate enim vajaminevate puitnaaglitega puit-puiduga liidete arvutusaluste koostamine läbi eksperimentaaluuringute

M. Teder

 Olemas
5

Muinsuskaitset käsitlevate uurimistööde teemad, mille järele on praktiline vajadus (huvi korral pöörduda teema juhendaja poole)

M. Teder

 
6

OSB-2 plaadi ligunemise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju mehaanilistele ja füüsikalistele omadustele

H. Lille, R. Kask

 
7

Kasevineeri ligunemise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju liimikihtide nihketugevusele

H. Lille, R. Kask

 
8

Veiselautade ventilatsioonisüsteemide võrdlus ja nende mõju ehituskonstruktsioonide kestvusele

J. Miljan, M. Miljan

 
9

Ehitusmaterjalide ja –konstruktsioonide tootmise CO2 ja primaarenergiamahukus 

J. Miljan

 
10

Puidu ja puidupõhiste ehitustarindite tootmise CO2 ja primaarenergiamahukus

M. Miljan, J. Miljan

 
11

Energiakulude vähendamise võimalused EMÜ õppehoones Kreutzwaldi 5

M. Kams

 
12

Talu meierei rekonstrueerimine

J. Miljan

 
13

Põhupakkidest soojustusega energiatõhusad puitkarkasselamud

J. Miljan

 
14

Põhupakkidest soojustusega puitkarkasselamute ehitamise tehnoloogia

J. Miljan

 
15

Ristkihtpuidust seinaelemendid ja nende kandevõime

M. Miljan, M-J. Miljan

 Olemas
16

Suuresildeliste liittalade katsetused

M. Teder

 Olemas
17

Kiudude mõju uurimine betooni mahukahanemisele

A. Ryabchikov

 
18

Teraskiudude kuju ja omaduste mõju kiudbetooni tugevusnäitajatele

A. Ryabchikov

 Olemas
19

Kiilvaiade horisontaalkandevõime uurimine

M. Mets, V. Leppik

 
20

Kiilvaiade paindekandevõime uurimine

M. Mets, V. Leppik

 
21

Tartu vanalinna nõrkadele pinnastele rajatud hoonestuse vajumisdünaamika uuringud, vaatlused ja nalüüs

V. Pallav, M. Mets

 Olemas
22

Veiselautade kompleksi projekteerimine alternatiivtootmisele

J. Miljan

 Olemas
23

Põllumajandushoonete energiatõhususe määramise metoodika põhupakkidest seintega kanala näitel

J. Miljan

 
24

Ehituskvaliteedi tagamise juhis väikeettevõtetele Eestis

K. Sahk

 Olemas
25

Raudbetoonkonstruktsioonide seisukorra hindamine EKA renoveeritava hoone näitel

J. Miljan, V. Pallav

 
26

Energiatõhusus. Väätsa eakate kodu näitel

M.-J. Miljan, J. Org

 Olemas