Osakonna töötajad


 

Jaan Miljan

Professor (tehnikateaduse kandidaat)

Ained: Ehitustehnoloogia, Hoonete renoveerimine (Ainetöö), Põllumajandushooned

Ruum 1C12

Tel. 731 3177

jaan.miljan(at)emu.ee

CV

 

Jakub Kõo

Emeriitprofessor (tehnikadoktor)


 

Ruum 1C10

Tel. 731 3176

jakub.koo(at)emu.ee

CV

 

Harri Lille

Emeriitdotsent (füüsika-matemaatika kandidaat)

Ained: TugevusõpetusMaterjalide ja konstruktsionide mehaanika, Insenerigraafika

Ruum 0C3

Tel. 731 3181

harri.lille(at)emu.ee

CV

 

Alexander Ryabchikov

Dotsent (tehnikateaduse filosoofiadoktor)

Ained: Ehitusmehaanika I, Ehitusmehaanika II, Ehitusmehaanika III, Tugevusõpetus, Teadustöö alused

Ruum 1C8

Tel: 731 3173

alexander.ryabchikov(at)emu.ee

CV

 

Jaak Valgur

Dotsent (tehnikateaduse doktor)

Ained: Raudbetoonkonstruktsioonid I, Raudbetoonkonstruktsioonid II

Ruum 1C9

Tel: 731 3183

jaak.valgur(at)emu.ee

CV

     
 

Kristina Akermann

Lektor

Ained: Säästev ja keskonnasõbralik ehitamine, Ehitusfüüsika I

Ruum 1C11

Tel: 731 3185

kristina.akermann(at)mail.ee

CV

     
 

Mihkel Kiviste

Dotsent (tehnikateaduse filosoofiadoktor)

Ained: Ehitusökonoomika, Hoonete arhitektuur ja tarindid, Puitmajade ja konstruktsioonide tootmise tehnoloogia, Ehitusmaterjalid, Looduslikud ehitusmaterjalid

Stažeerimas välismaal

Tel. 731 3178

mihkel.kiviste(at)emu.ee

CV

 

Villu Leppik

Lektor

Ained: Arvutigraafika I, Geotehnika

Ruum 1C22

Tel. 731 3178

villu.leppik(at)emu.ee

 

Vello Pallav

Lektor

Ained: Ehituskorraldus, Ehitusmaterjalid, Erikonstruktsioonid, Ehitustehnoloogia menetluspraktika, Ehituseriala menetluspraktika, Looduslikud ehitusmaterjalid

Ruum 1C7

Tel. 731 3184

vello.pallav(at)emu.ee

CV

 

Kaarel Sahk

Lektor

Ained: Sissejuhatus õpingutesse, Ehitusökonoomika, Kinnisvara hindamine I, Kinnisvara hindamine II, Kinnisvara hindamise praktika, Projektijuhtimine ehituses, Ehitiste tehnilise seisukorra hindamine

Ruum 1C19

Tel 731 3076

kaarel.sahk(at)emu.ee

CV

 

Lilian-Hanna Taimla

Lektor

Ained: Insenerigraafika, Ehitusgraafika, Arhitektuur läbi aegade, Sisearhitektuur, Kompositsiooni alused, Kujutav geomeetria, Toote- ja ergodisain

Ruum 1C23

Tel. 731 3180

GSM: 5348 6509

lilian.taimla(at)emu.ee

CV

 

Tõnis Teppand

Lektor (tehnikateaduse magister)

Ained: Arhitektuuri- ja ehitustarindite arengulugu, Hoonete tüpoloogia, Hoonete mahuline (3D) projekteerimine ja analüüs, Tootmishoonete projekteerimine, Ehitustarindite projekteerimise alused, Põllumajandushooned (praktikumid/projekteerimine), Hoonete mõõdistamise õppepraktika

Ruum 1C7

Tel. 731 3184

tonis.teppand(at)emu.ee

CV

 

Stanislav Toropov

Lektor

IWE (rahvusvaheline keevitusinsener)

Aine: Tugevusõpetus

Ruum 0C3

Tel. 731 3181

stanislav.toropov(at)emu.ee

CV

 

Meeli Kams

Lektor

Ained: Ehitusfüüsika I, Ehitusõpetus

Ruum 1C11

meeli.kams(at)emu.ee

Tel. 731 3185

CV

Kadri Leiten

Assistent

Ained: Insenerigraafika, Teraskonstruktsioonid, Tugevusõpetus

Ruum 1C23

Tel. 731 3180

kadri.keskkyla(at)mail.ee

CV

Matis Miljan

Spetsialist

Ained: Puitmajade ja -konstruktsioonide tootmise tehnoloogia, Ehituspuit

Kreutzwaldi 56, korpus 4

Tel. 731 3177

matis.miljan(at)emu.ee

CV

 

Sirje Keskküla

Insener

Ruum 1C21

Tel. 731 3183

sirje.keskkyla(at)emu.ee

Erich Möldre

Emeriitdotsent (majanduskandidaat)

 
 

Ivo Roolaht

Lektor (tehnikateaduse magister)

AIne: Teraskonstruktsioonid


 

ivo.roolaht(at)rpi.ee


 

 

Martti-Jaan Miljan

Nooremteadur (tehnikateaduse magister)

Aine: Ehitusfüüsika II

Ruum 1C9

Tel. 731 3179

martti-jaan.miljan(at)emu.ee

CV

Marko Teder

Lektor (tehnikateaduse filosoofiadoktor)

Ained: Puitkonstruktsioonid I, Ehitusõpetus, Puit- ja metallkonstruktsioonid, Puitkonstruktsioonide lühikursus, Ehituskonstruktsioonide lühikursus

Ruum 1C22

Tel. 731 3178

marko.teder(at)emu.ee

CV

Renno Reitsnik

Spetsialist

Aine: Tugevusõpetus

Ruum 0C3

Tel. 731 3931

renno.reitsnik(at)emu.ee

CV

 

Ragnar Pabort

Lektor

Aine: Ehitiste raalprojekteerimine

ragnar.pabort(at)emu.ee
 

Jüri Org

Lektor

Aine: Projektijuhtimine ehituses

jyri.org(at)gmail.com
 

Ragnar Joosep

Lektor

Ained: Kivikonstruktsioonid

CV