Sisseastujale

MAAEHITUSE ERIALA

Maaehituse osakond valmistab ette magistrikraadiga ehitusinsenere 5-aastases integreeritud õppes.

Lõpetajale omistatakse vastavalt Kutsekoja kutsestandardile „Diplomeeritud ehitusinsener, 7 tase" (esmakutse). Eriala - üldehitus, alleriala - hoonete ehitamine. Kutsestandardiga saab tutvuda Kutsekoja kodulehel: 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10454434

Edukalt magistrikraadi kaitsnutel on võimalik õpinguid jätkata 4-aastases doktoriõppes.

Maaehituse õppekava lõpetanu on ehitusalase ettevalmistuse saanud insener, kes suudab lahendada ehitusega seotud projekteerimisalaseid ja tehnoloogilisi probleeme ka looduskeskkonna ja maaelu eripäradest lähtuvalt.

Maaehituse õppekava lõpetajad orienteeruvad ka maaelu regionaalse arengu valdkondades.

Mida õpivad tudengid?

 • Tugevusõpetust, ehitusmehaanikat, ehitusmaterjale ja teisi aineid ning nende rakendamist ehituskonstruktsioonide kavandamisel;
 • traditsiooniliste ja kaasaaegsete puit-, teras-, raudbetoon-, kivi- ja komposiitkonstruktsioonide projekteerimist;
 • tänapäeva nõuetele vastavate maaehitiste projekteerimist ja ehitamist, k.a. elu-, tootmishooned;
 • olemasolevate tootmis-, talu- ja eluhoonete kaasajastamist või renoveerimist;
 • maaelu seoseid põllumajandusliku tootmisega ja maaehitusega;
 • kohalike ja loodussõbralike ehitus- ja soojustusmaterjalide (puit, paekivi, savi, saepuru, pilliroog jne.) kasutamist ehitamisel.

Lõpetajate töövaldkonnad

 • Projekteerija-konstruktoritena projekteerimisfirmades;
 • töö-, objekti- ja projektijuhtidena ehitusfirmades;
 • ehitusnõunikena kohalikes omavalitsustes;
 • omaniku ja omavalitsuse ehitusjärelevalveinsenerina;
 • ehitusprojektide ja konstruktiivse osa ehitusekspertiiside tegijatena;
 • õppejõududena kutse-, rakenduslikes ja kõrgemates õppeasutustes ehituserialaga seotud ainetes.

Võtmesõnad: ehitusinseneriõpe, maaehitus, ehitus, ehituse õppimine, projekteerija, ehitusjuht, eelarvestaja, ettevõttejuht, objektijuht