Täienduskoolitus

Täienduskoolitus 2018/2019 õa sügis

16:35 05.07.2018

2018/2019 õppeaasta sügissemestriks (01.09.2018 – 03.02.2019) on täienduskoolituseks võimalik valida järgmisi aineid:

  1. MI.0838 Ehitiste renoveerimine. Kursuseprojekt 3 EAP
  2. MI.0644 Ehitiste renoveerimine 4 EAP
  3. MI.1708 Ehitusfüüsika II 2 EAP
  4. MI.0363 Teraskonstruktsioonid 1. ja 2. osa 6+2 EAP
  5. MI.0625 Puitkonstruktsioonid I 1. ja 2. osa 5+1 EAP
  6. MI.1703 Ehituspuit 3 EAP
  7. MI.0650 Ehitistarindite projekteerimine ja BIM-analüüs 3 EAP

Õppimine on tasuline ja 1 EAP=40 EUR

Õppeainete toimumisajad (18/19 S) on kõigile nähtavad EMÜ õppeinfosüsteemis https://ois.emu.ee/pls/ois/tere.tulemast

Esmalt valida Õppeained, sealt edasi valida Struktuuriüksuse kastis Metsandus-ja maaehitusinstituut ning sisestada ainekood ja/või aine nimetus.

Valitud õppeaine(d) läbite Maaülikoolis eksternõppes. Selleks tuleb täita eksterni avaldus (vormi leiate http://www.emu.ee/oppijale/oppimine/oppimine-eksternina/), mille alusel sõlmitakse teiega eksterni leping.
Avalduse saab saata digiallkirjastatult meilile merit.karro@emu.ee või tuua EMÜ Metsamajja aadressil F. R. Kreutzwaldi 5 – 2A4.

Küsimuste korral võtke ühendust Metsandus- ja maaehituse instituudi õppekorralduse spetsialisti Merit Karroga, tel 731 3154 või meili teel merit.karro@emu.ee