Täienduskoolitus

Täienduskoolitus 2018/2019 õa kevad

16:35 05.07.2018

2018/2019 õppeaasta kevadsemestriks (04.02.2019 – 26.05.2019) on täienduskoolituseks võimalik valida järgmisi aineid:

 1. MI.0713 Säästev ja keskkonnasõbralik ehitus 4 EAP
 2. MI.1839 CAD-süsteemid (3D) 3 EAP
 3. MI.0463 Ehitusfüüsika I 4 EAP
 4. MI.1703 Ehituspuit 3 EAP
 5. MI.1837 Ehitusalane õigus 2 EAP
 6. MI.1842 Geotehnika 6 EAP
 7. MI.1843 Puitkonstruktsioonid I 5+2 EAP
 8. MI.1779 Puitkonstruktsioonid II 3+1 EAP
 9. MI.0437 Raudbetoonkonstruktsioonid 4+2 EAP
 10. MI.0747 Ehitiste tehnilise seisukorra hindamine 4 EAP
 11. MI.0547 Põllumajandushooned 6+2 EAP
 12. MI.1778 Puitehitiste tootmise tehnoloogia 3EAP
 13. MI.1775 Projektijuhtimine ehituses 3 EAP
 14. MI.1774 Teadustöö ja ehitusalased katsed 3 EAP

Õppimine on tasuline.

Õppeainete toimumisajad (18/19 K) on kõigile nähtavad EMÜ õppeinfosüsteemis https://ois.emu.ee/pls/ois/tere.tulemast

Esmalt valida Õppeained, sealt edasi valida Struktuuriüksuse kastis Metsandus-ja maaehitusinstituut ning sisestada ainekood ja/või aine nimetus.

1) Kui olete EMÜ-s lõpetanud maaehituse eriala, siis olete täiendusõppija ja avaldus tuleb esitada avatud ülikoolile. Täpsustava info leiate http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/oppeained/

2) Kui täidate maaehituse eriala pooleliolevat õppekava, et ülikool lõpetada, siis tuleb esitada eksterni avaldus http://www.emu.ee/oppijale/oppimine/oppimine-eksternina/

Eksterni avalduse saab saata digiallkirjastatult meilile merit.karro@emu.ee või tuua EMÜ Metsamajja aadressil F. R. Kreutzwaldi 5 – 2A4.

Küsimuste korral võtke ühendust Metsandus- ja maaehituse instituudi õppekorralduse spetsialisti Merit Karroga, tel 731 3154 või meili teel merit.karro@emu.ee