Teadus ja arendustegevus

Projekt 8-2/T10189MIMI, Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes, Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013. 01.11.2010-31.10.2013. Kalle Pilt, Andres Jäärats, Marko Teder, Martti Lainurm, Ilmar Süda.

Projekt 8-2/T9129MIMI, Promoting Natural Materials Know-How, Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2010, 01.09.2009-31.08.2012. Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan, Matis Miljan, Kristina Akermann.

Projekt 8-2/T9127MIMI, Ehitiste ekspertiisi tegemise metoodika väljatöötamine, 5.11.2009-30.04.2010. Kaarel Sahk, Jaan Miljan, Kalle Pilt.

 

Eesti Maaülikooli baasfinantseerimise grant:

Projekt 8-2/T8003MIMI, Hoonete elutsükli keskkonnasäästlikkuse hindamine, analüüs ja modelleerimine, 01.01.2008-31.12.2011. Jaan Miljan, Mihkel Kiviste, Riina Miljan, Kalle Pilt, Kaarel Sahk, Kristina Akermann, Vello Pallav.

 

Eesti teadusfondi grant:

Projekt ETF8459, Jääkpingete uurimine termopihustatud ja sadestatud pinnetes, 01.02.2010-31.12.2012.  Alexander Ryabchikov, Andrei Surženkov , Stanislav Toropov, Renno Reitsnik.