Uudised

Ehitusinseneride eksternõpe 2018

4 aastase bakalaureuse kraadiga ehitusinsenerid ja ka teised soovijad saavad võtta täiendkoolituseks korralisi õppeaineid maaehituse eriala loengutest. Täiendkoolituse punkte arvestatakse nii, et ülikoolis omandatud 1 EAP on võrdne täiendkoolituse 26 TP-ga, mida arvestab Kutsekoda. 1 EAP maksumus on 40 €. Kutse taotlemisel aktsepteerib Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjon kutse andmisel ka eksternina kogutud EAP-sid. Kevadsemestriks (29.01.–20.05.2018) on võimalik valida järgmisi aineid: MI.1779 Puitkonstruktsioonid II (4 EAP) Loengud ja praktikumid toimuvad esmaspäeval kell 13.15–17.00 (10.–20. kale...

Maaehituse eriala magistritööde kaitsmine toimub 1.-2. juunil 2017 kell 9.00
Fr. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 1C2

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent    Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis    hoidke seda horisontaalses asendis 1. juuni 2017 9.00 Joosep Tohvri Vastupanu mikropuurimise seos okaspuidu tiheduse ja ristikiudu survepingega Relation amongst resistance micro-drilling to density and compression stresses perpendicular to the grain of softwood Marko Teder Kalle Pilt 9.35 Denis Pappel Tööstuslikust kanepist soojusisolatsioonimaterjalide omaduste uurimine Studying characteristics of thermal insulation materials from industrial ...