Hüdrotehnikainseneride täienduskoolitus

Registreerimine algab 1 septembril.

   

Toimumisaeg 13 oktoober - 18 november 2017
Maht 52 tundi auditoorset õppetööd: 52 tundi iseseisvat/ muud õppetööd
EAP 4
TP 104 täienduskoolituse arvestuspunkti
Eesmärk Kursuse eesmärk on teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine vesiehitiste projekteerimiseks, ehitamiseks ja järelvalveks. Koolituse läbinutel on võimalik taotleda ja pikendada hüdrotehnikainseneride kutset, vastavalt kutsestandardi tingimustele 
            

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/kutsed         

Sihtgrupp Veevarustus- ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnikainsenerid, teiste ehitusvaldkondade ja tehnikavaldkonna insenerid, omavalitsuse spetsialistid, ametnikud
Moodulid Kursus (4 EAP) koosneb kahest kohustuslikust õppemoodulist: üldmoodulist ja ühest suunamoodulist. Üldmoodul: Inseneri hüdraulika ja hüdrauliline modelleerimine 2 EAP   Suunamoodul: Vesiehitised 2 EAP                                       
Õppeprotsess Kursus koosneb auditoorsest õppest, iseseisvast tööst e-õppes.
Nõuded kursuse lõpetamiseks Osalemine õppetöös, sooritada iseseisvad tööd ja testid positiivsele tulemusele, mitteeristav arvestus
Tunnistus Eesti Maaülikooli tunnistus
Registreerimise aeg

01.09-06.10.2017

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=10565&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

Toimumiskoht Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonnas, Fr. R. Kreutzwaldi 5, D korpus
Hind 700 eurot osaleja, mis sisaldab käibemaksu (52 kontakttundi). Juhul, kui ühest ettevõttest on vähemalt 2 osalejat, rakendub soodustus 10%.
Kontakt Egle Saaremäe, 5291014, 7313161, egle.saaremae@emu.ee
  * Kursus toimub osavõtjate piirarvu täitumisel

Ajakava (ajakava võib muutuda)

Õppepäevad Teemad
I õppepäev   13.10.2017    oktoober Sissejuhatus EMÜ täienduskoolitusele
Insenerikutse taotlemise tingimused 
Üleujutusriskid
Mudelprojekteerimine hoonetes
Insenertehniline hüdroloogiline modelleerimine
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm, Eesti Maaülikooli lektor Ants Tammepuu, Eesti Maaülikooli nooremteadur Ottar Tamm
II õppepäev  14.10.2017    oktober Ehitussüvendite nõlva püsivus
Survetorustike hüdraulilised arvutused
Avasängide ja ülevoolude hüdraulilised arvutused
Alumise bjefi hüdraulilised arvutused
Hüdraulikarennis sooritatavad katsed ja arvutusnäited
Eesti Maaülikooli lektor ja diplomeeritud ehitusinsener Villu Leppik Villu Lepik, Eesti Maaülikooli lektor Mihkel Gross
III õppepäev  20.10.2017 Insenerihüdroloogia muutuvas kliimas
Hüdroloogilised arvutused
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm
IV õppepäev   21.10.2017 Insenertehniline modelleerimine: vihmad ja vihma intensiivsused, pindmise äravoolu modelleerimine tarkvaraga SWMM
Eesti Maaülikooli teadur ning volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Egle Saaremäe
V õppepäev   10.11.2017 Raudbetooni püsivus ja korrosioonikeskkond
Vesiehitiste raudbetoonkonstruktsioonide rekonstrueerimine
Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor  Lembi-Merike Raado, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Karl Õiger
VI õppepäev       11.11.2017 Keskkonnakaitselised ja rekreatiivsed tehisvooluveekogud
Geotekstiilid ja nende valimise kirteeriumid
Drenaaži projekteerimine
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm, volitatud hüdrotehnikainsener Enn Kulp, Eesti Maaülikooli lektor Toomas Timmusk
VII õppepäev      17.11.2017 Ülevaade Eesti paisude seisundist
Kalaränne ja vee-energia
Volitatud hüdrotehnikainsener ning veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Meelis Viirma, Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm
VIII õppepäev 18.11.2017 Paisude likvideerimine ja lammutamine
Kalapääsude projekteerimine ja ehitamine
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ juhataja Urmas Nugin, volitatud hüdrotehnikainsener Peeter Napp