Veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride täienduskoolitus

Registreerimine algab 1 septembril. 

Toimumisaeg 13 oktoober - 4 november 2017
Maht 52 tundi auditoorset õppetööd: 52 tundi iseseisvat/ muud õppetööd
EAP 4
TP 104 täienduskoolituse arvestuspunkti
Eesmärk Kursuse eesmärk on teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks, ehitamiseks ja järelvalveks. Koolituse läbinutel on võimalik taotleda ja pikendada veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride  kutset, vastavalt kutsestandardi tingimustele 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/kutsed

Sihtgrupp Veevarustuse ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnikainsenerid, teiste ehitusvaldkondade ja tehnikavaldkonna insenerid, omavalitsuse spetsialistid, ametnikud
Moodulid

Kursus (4 EAP) koosneb kahest kohustuslikust õppemoodulist: üldmoodulist ja ühest suunamoodulist.

Üldmoodul: Inseneri hüdraulika ja hüdrauliline modelleerimine 2 EAP  

Suunamoodul: Veevarustus ja kanalisatsioon  2 EAP                                       

Õppeprotsess Kursus koosneb auditoorsest õppest, iseseisvast tööst e-õppes.
Nõuded kursuse lõpetamiseks Osalemine õppetöös, sooritada iseseisvad tööd ja testid positiivsele tulemusele, mitteeristav arvestus
Tunnistus Eesti Maaülikooli tunnistus
Registreerimise aeg

01.09-06.10.2017

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=10564&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

Toimumiskoht Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonnas, Fr. R. Kreutzwaldi 5, D korpus
Hind 700 eurot osaleja, mis sisaldab käibemaksu (52 kontakttundi). Juhul, kui ühest ettevõttest on vähemalt 2 osalejat, rakendub soodustus 10%.
Kontakt

Egle Saaremäe, 5291014, 7313161, egle.saaremae@emu.ee

  * Kursus toimub osavõtjate piirarvu täitumisel

Ajakava (ajakava võib muutuda)

Õppepäevad Teemad
I õppepäev   13.10.2017    oktoober Sissejuhatus EMÜ täienduskoolitusele
Insenerikutse taotlemise tingimused 
Üleujutusriskid
Mudelprojekteerimine hoonetes
Insenertehniline hüdroloogiline modelleerimine
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm, Eesti Maaülikooli lektor Ants Tammepuu, Eesti Maaülikooli nooremteadur Ottar Tamm, Andres Loorits
II õppepäev  14.10.2017    oktober Ehitussüvendite nõlva püsivus
Survetorustike hüdraulilised arvutused
Avasängide ja ülevoolude hüdraulilised arvutused
Alumise bjefi hüdraulilised arvutused
Hüdraulikarennis sooritatavad katsed ja arvutusnäited
Eesti Maaülikooli lektor ja diplomeeritud ehitusinsener Villu Leppik Villu Lepik, Eesti Maaülikooli lektor Mihkel Gross
III õppepäev  20.10.2017 Insenerihüdroloogia muutuvas kliimas
Hüdroloogilised arvutused
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm
IV õppepäev   21.10.2017 Insenertehniline hüdroloogiline modelleerimine
Insenertehniline modelleerimine: vihmad ja vihma intensiivsused, pindmise äravoolu modelleerimine tarkvaraga SWMM
Eesti Maaülikooli teadur ning volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Egle Saaremäe
V õppepäev   27.10.2017 Paiksed tulekustutussüsteemid: vooliku-, sprinkler- ja veeudusüsteemid

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Pjotr Vorobjov

VI õppepäev   28.10.2017 Hoone veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise probleemid
Veepuhastusseadmete valik hoonetesse
Veepuhastusseadmete projekteerimine
OÜ Tetko objektijuht Heiki Tomann, OÜ Miridoni projektijuht Martti Hoop
VII õppepäev   03.11.2017 Sademeveekogumissüsteemid: sademevee käitlemine kohapeal, sh tööstusplatsidel
Ehituskaevik, torustike paigaldamine, sh kinnisel meetodil, TV uuringud
Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu, diplomeeriud  veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Raivo Kraak
VIII õppepäev   04.11.2017 Surveõhustusseadmed reoveepuhastuses
Pumpade ja segurite valimine
Kompostimisrajatis lähtuvalt toote sertifitseerimise nõuetest
Aqua consult baltic OÜ projektijuht Vallo Lemmiksoo, Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu, KSB Finland Oy /Eesti filiaali esindaja Andres Sommer