tehniline baas

Tehniline baas

Veemajanduse osakonna tehniline baas on uuenemas!

2012 aasta lõpuks peaks valmima Kreutzwaldi 5 D-korpuse juurdehitus, kuhu tulevad veemajanduse osakonna tööruumid ja õppeauditooriumid ja õppe-teaduslaborid.

2012 aasta lõpuks peaks valmima ka uus hüdraulika labor aadressiga Kreutzwaldu 56-4 (tehnikainstituudi taga), kuhu on planeeritud pikk kallutatav klaasist hüdrulikarenn, madal lai laminaarvoolurenn ja sügav turbulentse voolu renn (näiteks kalapääsude uuringuteks, turbiinide jm seadmete uuringuteks. Lisaks eeltoodule valmib ka uus jäätmete-kompostimise-pinnaste biotervendamise labor.