Töötajad

 

Toomas Tamm

Dotsent (DSc tehnika)
Osakonna juhataja

Hüdroloogia, hüdromeetria
hüdroloogiliste protsesside
modelleerimine

Ruum D-159
Tel. 7 313 130

toomas.tamm@emu.ee

Mait Kriipsalu

Professor (PhD tehnika)
 

Jäätmekäitlus, veekaitse,
reoveekäitlus

Ruum D-154
Tel. 7 313 129

mait.kriipsalu@emu.ee

 

Toomas Timmusk

lektor (MSc tehnika)
MI direktor
 

Kuivendus

Ruum D-157
Tel. 7 313 128

toomas.timmusk@emu.ee

 

 

 

 

Mihkel Gross

Lektor
 

Hüdraulika, pumbad, veekaitse

Ruum D-155

Tel. 7 313 796

mihkel.gross@emu.ee

 

 

 

 

Ottar Tamm

Nooremteadur (MSc tehnika), doktorant
 

Vesiehitised, modelleerimine

Ruum D-152
Tel. 7 313 132

ottar.tamm@emu.ee

 

 

 

 

Valev-Jaan Reidolf

Lektor (Põllumaj. kand.)
 

Riskianalüüs

Ruum D-153
Tel. 7 313 134

valevjaan@hot.ee

 

 

 

 

Priit Tamm

Lektor (MSc tehnika)
 

Veekaitse, veevarustus

Ruum D-156
Tel. 7 313 127

priit@veeprojekt.ee

 

 

 

 

Urmas Uri

Lektor
 

Geoloogia, hüdrogeoloogia

Ruum D-156

Tel. 7 313 127

urmas@kobras.ee

 

 

 

 

Egle Saaremäe

Teadur (MSc tehnika), doktorant
Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8

veekaitse, veevarustus ja kanalisatsioonn

Ruum D-151
Tel. 7 313 161

egle.saaremae@emu.ee

 

 

 

 

Andres Maikov


 

ehitusmasinad

Ruum D-149
Tel.

andres.maikov@emu.ee

 

 

 

 

Ingmar Aija

Lektor
 

GeolInfrastruktuuri projekteerimine CAD-programmidega

 

 

 

 

 

 

 

Morten Poolakese

teadusprojektide spetsialist

 

Ruum D-149
Tel.

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Maastik

Emeriitprofessor
(DSc tehnika)
 

Veekaitse, veekasutus, hüdroloogia


 

 

 

 

 

Koit Alekand

Emeriitprofessor
(tehnikakandidaat)

 

Kaur-Mikk Pehme

Vanemlaborant

Ruum D-166