Uudised

2017. a. LÕPUTÖÖDE TEEMAD

    LÕPUTÖÖ TEEMA Juhendaja(d) Vaba/hõivatud 1 Erinevate täitematerjalidega kergsavide omanduste uurimine ja kasutusvõimalused ehituses Akermann, K.   2 Kergsavist piirete soojustehniliste omaduste uurimine ning nende mõju hoone sisekliimale Akermann, K.   3 Energiakulude vähendamise võimalused EMÜ õppehoones Fr. R. Kreutzwaldi 5 Kams, M.   4 Kasevineeri ligunemise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju liimikihtide nihketugevusele Lille, H., Kask, R.   5 OSB-2 plaadi ligunemi...