Metsabioloogia

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakond on metsandusliku uurimistöö järjepidevuse kandja Eestis. Oma praegusel kujul eksisteerib osakond alates 1. jaanuarist 2005, kuid metsabioloogilise uurimistöö alged Eestis ulatuvad tagasi 18. sajandisse – teadusajaloo allikate kinnitusel uuriti juba 1742. aastal kuusikute kuivamise põhjusi Abruka saarel.

Esimene metsateaduslik uurimisasutus – Tartu Ülikooli Metsanduslik Uurimisinstituut – asutati 1. detsembril 1936. Korduvate ümberkorraldamiste tõttu on metsabioloogilise uurimistöö keskusteks olnud erinevad asutused:

1936-1941 Tartu Ülikooli Metsanduslik Uurimisinstituut

1942-1944 Metsateaduslik Uurimisinstituut Riigimetsade valitsuse alluvuses

1947-1963 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi metsasektor

1964-1969 Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratoorium

1969-1996 Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut (Eesti Metsainstituut)

1996-1997 Eesti Põllumajandusülikooli (EPMÜ) metsandusteaduskonna metsaökosüsteemide uurimiskeskus

1998-2004 EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut

2005 EPMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakond

Alates 27. novembrist 2005 Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakond