Rahvusvaheline koosöö

Uurimistöösse on kaasatud mitmed Helsingi ülikooli metsaökoloogia osakonna professorid ja teadlased. Koostöö on oluliselt aidanud kaasa teaduslike probleemide püstitamisele ja lahendamisele. Helsingi ülikooli kolleegid on olnud kaasautoriteks mitmetes juba avaldatud ja kirjutamisel olevates teadusartiklites. Lisaks soomlastele on uurimistöösse kaasatud ka mitmete teiste Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide ja Kanada metsateadlasi, kes on samuti kaasautorid mitmetes juba avaldatud teadusartiklites ja teevad kaastööd uute käsikirjade kirjutamisel. Viimastel aastatel on tihenenud koostöö Aasia riikide (Jaapan) metsateadlastega.

Osalemine ettekannetega rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja seminaridel, on loonud võimalusi uurimistöö tulemuste esitamiseks ja uute kontaktide ning sidemete loomiseks teadusasutustega väljaspool Eestit.

Oluline on olemasolevate rahvusvaheliste kontaktide ja koostööprojektide säilitamine ja arendamine välisülikoolidega ning uute kontaktide loomine, mis tulevad kasuks rahvusvahelise koostöö arendamisele.

Osalemine SNS-i Põhja- ja Baltimaade metsandusliku uurimisvõrgustikus "Loodusliku häiringurežiimi analüüs metsade ökosüsteemses majandamises".

   Ülesvõte 2008 a. SNS võrgustiku Poola Bialovieza kohtumiselt