Presentations

Presentations

Drenkhan, R. 2013. DNA-based early detection and diagnostics of alien invasive forest pathogens and tracing of their introduction pathways into northern Europe. 12.11.2013 Norra-Eesti Teaduskoostöö Programmi seminar projekti elluviijatele. Tallinn, Estonia.

Drenkhan, R. 2014. Invasiivsed haigused ohuks meie metsadele. 08.01.2014 Kolmapäevaõhtute sari. Tartu, Estonia.

Adamson, K., Drenkhan, R. 2014. DNB on different hosts in Estonia. COST Action FP1102 – DIAROD Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma Management Committee and Working Group Meetings and Annual Workshop 29.04-02.05.14, Antalya, Turkey.

Adamson, K. 2014. Uusi arenguid invasiivsete puuhaiguste uuringutes Eestis. 13.12.2014 Eesti Mükoloogiaühingu aastakoosolek Actiones. Tartu, Estonia.

Drenkhan, R. 2015.  Mis on saaresurm ja miks see on oluline? 22.01.2015 Uut informatsiooni invasiivsest haigusest saaresurm. Tartu, Estonia.

Rosenvald, R., Drenkhan, R., Riit, T., Lõhmus, A. 2015.  Saared säilikpuudena: kas võimalus saaresurma vastu võitlemisel? 22.01.2015 Uut informatsiooni invasiivsest haigusest saaresurm. Tartu, Estonia

Hanso, M. 2015. Jäljekütid saaresurma jälgi ajamas. 22.01.2015 Uut informatsiooni invasiivsest haigusest saaresurm. Tartu, Estonia.

Riit, T. 2015. Patogeenide molekulaarne diagnostika. 22.01. 2015. Uut informatsiooni invasiivsest haigusest saaresurm. Tartu, Estonia.

Maaten, T. 2015. Saare plaanitavast katsealast Järvseljal. Miks ja milleks? 22.01.2015 Uut informatsiooni invasiivsest haigusest saaresurm. Tartu, Estonia.

Adamson, K., Drenkhan, T., Drenkhan, R. 2015. Universaalne seenpatogeen Diplodia sapinea: uus oht harilikule männile. 12.02.2015 RMK teadusseminar. Tartu, Estonia.

Adamson, K., Drenkhan, R., Hanso, M. 2015. The invasive pathogen Lecanosticta acicola in Estonia: current situation. 16.04.2015 Seminar on Forest Pathology. Tikkurila, Finland.

Adamson, K., Drenkhan, R., Puidet, B., Kalder, R.,  Hanso, M. 2015. Invasive pathogens on pines (Pinus spp.) in Northern Baltics. 07.06.15-12.06.2015. IUFRO 2015, WP 7.02.02 Foliage, shoot and stem diseases of forest trees; WP 7.03.04 Diseases and insects in forest nurseries. Uppsala, Sweden.

Drenkhan, T., Adamson, K., Maaten, T., Drenkhan, R. 2015. Hymenoscyphus fraxineus on introduced ash species in Estonia: research in perspective of ongoing COST Action FP1103 FRAXBACK. 23.08.15-28.18.15. 5th International Workshop on the Genetics of Tree-Parasite Interactions. Orléans, France.

Adamson, K., Drenkhan, R. 2015 DNB and new foliage diseases in Northern Baltics. Future prospects. 06.10.15-08.10.15. COST Action FP1102 - DIAROD, Determining Invasiveness and Risk of Dothistroma. Final meeting and MC meeting Event Warsaw, Poland.

Drenkhan, R. 2016. Invasiivsed seenhaigused puudel: meil ja mujal. 20.10.16. Eesti Taimekaitse 95. Tartu.

Drenkhan, R. 2016. Tarnitava puidu kvaliteet ja seenemarkerid. Okt. 16. ERM, Tartu.

Drenkhan, R. 2016. Uued invasiivsed seenhaigused muutuvas kliimas ja põleseen Rhizinia undulata.28.10.16 Metsakaitse õppepäev. Nakatu talu, Valgamaa.