Doktoritööd

Sandra Metslaid, 2017. Assessment of climate effects on Scots pine (Pinus sylvestris L.) growth in Estonia. Juhendajad prof Andres Kiviste, dotsent Ahto Kangur

Kobra Maleki, 2016. Puistu struktuuri ja konkurentsi modelleerimine keskkonnasäästlike metsamajanduslike võtete kavandamisel. Juhendajad prof Henn Korjus, prof Andres Kiviste, prof Klaus von Gadow. 

Priit Põllumäe, 2015. Eesti erametsaomanike koostöö analüüs. Juhendaja dotsent Henn Korjus. (pdf)

Diana Laarmann, 2014. Metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs. Juhendajad dotsent Henn Korjus, dr. John A. Stanturf (USDA). (pdf)

Maris Hordo, 2011. Dendroklimatoloogiliste meetodite kasutamine puistu kasvukäigu modelleerimisel. Juhendajad prof Andres Kiviste, dr. Helena Henttonen (METLA), dr. Samuli Helama (Helsinki Ülikool). (pdf)

Allan Sims, 2009. Takseermudelite ja andmestike infosüstee puistu kasvukäigu modelleerimiseks. Juhendaja prof. Andres Kiviste. (pdf)

Ahto Kangur, 2009. Metsade pikaajaline dünaamika: püsikatsealade andmestik modelleerimiseks. Juhendajad prof. Kalev Jõgiste, prof. Andres Kiviste. (pdf)

Henn Korjus, 2009. Metsakorralduse teoreetilisi ja praktilisi aspekte Eestis. Juhendajad prof. Andres Kiviste, emer. prof. Artur Nilson. (pdf)

Teadusmagistritööd

 

Monika Lublo, 2011.  Osalusdemokraatia põhimõtete rakendamine metsandust reguleerivate õigusaktide ja strateegiliste dokumentide koostamisel. Juhendaja Henn Korjus.

Aiki Aavik, 2009. Metsade looduslikkuse taastamine Eestis. Juhendaja Henn Korjus.

Erki Habanen, 2008. Haava paberipuidu kvaliteet AS Estonian Cell näitel. Juhendaja Henn Korjus.

Teet Sepp, 2008. Erametsaomanike klassifitseerimise võimalused ja nende rakendamine Eestis. Juhendaja Henn Korjus.