Metsakorralduse osakonna töötajad

 

Andres Kiviste Andres Kiviste Ruum: 1B23
Kandidaat (pm) Tel: 731 3149; 508 3335
professor andres.kiviste[at]emu.ee
Metsanduslik modelleerimine,
biomeetria
CV

 

Artur Nilson Artur Nilson  
Kandidaat (biol) Tel: 733 9797
emeriitprofessor artur.nilson[at]emu.ee
Metsakorraldus CV

 

Paavo Kaimre Paavo Kaimre  
Doktor (pm)  
õppeprorektor paavo.kaimre[at]emu.ee
Metsandusökonoomika CV

 

Ahto Kangur Ahto Kangur Ruum: 1C15a
Doktor (mets) Tel: 731 3152
dotsent ahto.kangur[at]emu.ee
Dendromeetria, metsakorraldus CV

 

Henn Korjus Henn Korjus, osakonna juhataja Ruum: 1B12
Doktor (mets) Tel: 731 3144
professor henn.korjus[at]emu.ee
Metsakorraldus, metsapoliitika CV

 

Diana Laarmann Diana Laarmann Ruum: 1C16
Doktor (mets) Tel: 731 3151
dotsent diana.laarmann[at]emu.ee
Looduskaitse korraldus, metsaökosüsteemide taastamine CV
 

 

Urmas Peterson Urmas Peterson Ruum: 1B26
Doktor (geo)  
dotsent urpe[at]aai.ee
Geoinfosüsteemid CV

 

Maris Hordo Maris Hordo Ruum: 1C16
Doktor (mets) Tel: 731 3151
dotsent maris.hordo[at]emu.ee
Dendrokronoloogia, metsakorraldus CV

 

Mait Lang Mait Lang Ruum: 1B15
Doktor (mets) Tel: 731 3147
vanemteadur mait.lang[at]emu.ee
Metsade kaugseire CV

 

Risto Sirgmets Risto Sirgmets Ruum: 1B24
Magister (mets) Tel: 731 3148
teadur risto.sirgmets[at]emu.ee
Metsandusökonoomika CV

 

Vivika Kängsepp Ruum: 1B18
Magister (mets)  
Nooremteadur vivika.kangsepp[at]emu.ee
Metsa modelleerimine, andmetöötluse alused CV

 

Teele Paluots Ruum: 1B24
Magister (mets) Tel: 731 3148
Nooremteadur teele.paluots[at]emu.ee
Metsakorraldus, looduskaitse CV

 

Priit Põllumäe Ruum: 1B16
Doktor (mets)  
Vanemspetsialist priit.pollumae[at]emu.ee
Metsapoliitika, erametsandus CV

 

Tauri Arumäe Ruum: 1B15
Magister (mets)  
  tauri.arumae[at]student.emu.ee
Kaugseire, andmetöötluse alused  

 

Sandra Metslaid Ruum: 1B18
Magister (mets)  
vanemlaborant sandra.metslaid[at]emu.ee
Dendrokronoloogia CV