Veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride ning hüdrotehnikainseneride täienduskoolitus

Registreerimine.

Toimumisaeg 2018
Maht 78 tundi auditoorset õppetööd: 78 tundi iseseisvat/ muud õppetööd
EAP 6
TP 156 täienduskoolituse arvestuspunkti
Eesmärk Kursuse eesmärk on teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ning vesiehitiste projekteerimiseks, ehitamiseks ja järelvalveks. Koolituse läbinutel on võimalik taotleda ja pikendada veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride ning hüdrotehnikainseneride kutset, vastavalt kutsestandardi tingimustele 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/kutsed

Sihtgrupp Veevarustus- ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnikainsenerid, teiste ehitusvaldkondade ja tehnikavaldkonna insenerid, omavalitsuse spetsialistid, ametnikud
Moodulid Kursus (6 EAP) koosneb kolmest kohustuslikust õppemoodulist: üldmoodulist ja kahest suunamoodulist. Üldmoodul: Inseneri hüdraulika ja hüdrauliline modelleerimine 2 EAP Suunamoodul: Veevarustus ja kanalisatsioon 2 EAP   Suunamoodul: Vesiehitised 2 EAP                                       
Õppeprotsess Kursus koosneb auditoorsest õppest, iseseisvast tööst e-õppes.
Nõuded kursuse lõpetamiseks Osalemine õppetöös, sooritada iseseisvad tööd ja testid positiivsele tulemusele, mitteeristav arvestus
Tunnistus Eesti Maaülikooli tunnistus
Registreerimise aeg

 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=9646&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

Toimumiskoht Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonnas, Fr. R. Kreutzwaldi 5, D korpus
Hind 830 EUR/ osaleja (sisaldab käibemaksu) üldmoodul ja suunamoodul; 4 EAP; Soodustus 10 %, kui ühest ettevõttest on vähemalt 2 osalejat. Hind sisaldab reedeti kohvipausi ja laupäeviti lõunasööki.
Kontakt

Egle Saaremäe, 5291014, 7313161, egle.saaremae@emu.ee

* Kursus toimub osavõtjate piirarvu täitumisel

Ajakava

Õppepäevad Aeg Teemad

I õppepäev

  Sissejuhatus EMÜ täienduskoolitusele
Insenerikutse taotlemise tingimused 
Üleujutusriskid
Survetorustike hüdraulilised arvutused
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm, Eesti Maaülikooli lektor Ants Tammepuu

II õppepäev

 

  Veemajanduse oskuskeel
Avasängide ja ülevoolude  hüdraulilised arvutused
Alumise bjefi hüdraulilised arvutused
Hüdraulikarennis sooritatavad katsed ja arvutusnäited
Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Aleksander Maastik, Eesti Maaülikooli lektor Mihkel Gross

III õppepäev

 

  Insenerihüdroloogia muutuvas kliimas
Kliimamuutuste mõju
Hüdroloogilised arvutused
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm

IV õppepäev

 

  Insenertehniline hüdroloogiline modelleerimine
Insenertehniline modelleerimine: vihmad ja vihma intensiivsused, pindmise äravoolu modelleerimine tarkvaraga SWMM
Eesti Maaülikooli nooremteadur Ottar Tamm, Eesti Maaülikooli teadur ning volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Egle Saaremäe

V õppepäev

 

  Ehitussüvendite nõlva püsivus
 Ehituskaevik, torustike paigaldamine, sh kinnisel meetodil, TV uuringud
Diplomeeritud ehitusinsener Villu Leppik, diplomeeriud  veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Raivo Kraak

VI õppepäev

 

  Paiksed tulekustutussüsteemid: vooliku-, sprinkler- ja veeudusüsteemid
Veepuhastusseadmete projekteerimine
Pumpade ja segurite valimine
Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Urve Rehepapp, OÜ Miridoni projektijuht Martti Hoop, KSB Finland Oy /Eesti filiaali esindaja Andres Sommer

VII õppepäev

 

  Reoveepuhastuse tehnoloogiad, probleemid projekteerimisel ja ehitamisel
Surveõhustusseadmed reoveepuhastuses
Tartu ülikooli dotsent Taavo Tenno, Aqua consult baltic OÜ projektijuht Vallo Lemmiksoo
VIII õppepäev     

Sademeveekogumissüsteemid: sademevee käitlemine kohapeal, sh tööstusplatsidel

Kompostimisrajatised, kompostimistehnoloogia valimine
Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu

IX õppepäev 

 

  Sissejuhatus vesiehitistesse
Vesiehitiste raudbetoonkonstruktsioonide rekonstrueerimine
Vesiehitiste raudbetoonkonstruktsioonide rekonstrueerimine
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor  Lembi-Merike Raado, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Karl Õiger

X õppepäev

 

   Geotekstiilid ja nende valimise kriteeriumid
Drenaaži projekteerimine
Volitatud hüdrotehnikainsener Enn Kulp, Eesti Maaülikooli lektor Toomas Timmusk

XI õppepäev

 

  Ülevaade Eesti paisude seisundist
 Kalaränne ja vee-energia
Volitatud hüdrotehnikainsener ning veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Meelis Viirma, Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm

XII õppepäev

 

  Paisude likvideerimine ja lammutamine
Kalapääsude projekteerimine ja ehitamine
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ juhataja Urmas Nugin, volitatud hüdrotehnikainsener Peeter Napp

Ajakava võib muutuda. Osalejaid teavitatakse.