Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride ning hüdrotehnikainseneride täienduskoolitus

Registreerimine.

Toimumisaeg 3 märts - 8 aprill 2017
Maht 78 tundi auditoorset õppetööd: 78 tundi iseseisvat/ muud õppetööd
EAP 6
TP 156 täienduskoolituse arvestuspunkti
Eesmärk Kursuse eesmärk on teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ning vesiehitiste projekteerimiseks, ehitamiseks ja järelvalveks. Koolituse läbinutel on võimalik taotleda ja pikendada veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride ning hüdrotehnikainseneride kutset, vastavalt kutsestandardi tingimustele 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/kutsed

Sihtgrupp Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnikainsenerid, teiste ehitusvaldkondade ja tehnikavaldkonna insenerid, omavalitsuse spetsialistid, ametnikud
Moodulid Kursus (6 EAP) koosneb kolmest kohustuslikust õppemoodulist: üldmoodulist ja kahest suunamoodulist. Üldmoodul: Inseneri hüdraulika ja hüdrauliline modelleerimine 2 EAP Suunamoodul: Veevarustus ja kanalisatsioon 2 EAP   Suunamoodul: Vesiehitised 2 EAP                                       
Õppeprotsess Kursus koosneb auditoorsest õppest, iseseisvast tööst e-õppes.
Nõuded kursuse lõpetamiseks Osalemine õppetöös, sooritada iseseisvad tööd ja testid positiivsele tulemusele, mitteeristav arvestus
Tunnistus Eesti Maaülikooli tunnistus
Registreerimise aeg veebruar 2017
Toimumiskoht Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonnas, Fr. R. Kreutzwaldi 5, D korpus
   
Kontakt

Egle Saaremäe, 5291014, 7313161, egle.saaremae@emu.ee

* Kursus toimub osavõtjate piirarvu täitumisel