Hüdrotehnikainseneride täienduskoolitus

Registreerimine  

   

Toimumisaeg 3 märts - 8 aprill 2017
Maht 52 tundi auditoorset õppetööd: 52 tundi iseseisvat/ muud õppetööd
EAP 4
TP 104 täienduskoolituse arvestuspunkti
Eesmärk             

Kursuse eesmärk on teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine vesiehitiste projekteerimiseks, ehitamiseks ja järelvalveks. Koolituse läbinutel on võimalik taotleda ja pikendada hüdrotehnikainseneride kutset, vastavalt kutsestandardi tingimustele 

            

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/kutsed         

Sihtgrupp Veevarustus- ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnikainsenerid, teiste ehitusvaldkondade ja tehnikavaldkonna insenerid, omavalitsuse spetsialistid, ametnikud
Moodulid Kursus (4 EAP) koosneb kahest kohustuslikust õppemoodulist: üldmoodulist ja ühest suunamoodulist. Üldmoodul: Inseneri hüdraulika ja hüdrauliline modelleerimine 2 EAP   Suunamoodul: Vesiehitised 2 EAP                                       
Õppeprotsess Kursus koosneb auditoorsest õppest, iseseisvast tööst e-õppes.
Nõuded kursuse lõpetamiseks Osalemine õppetöös, sooritada iseseisvad tööd ja testid positiivsele tulemusele, mitteeristav arvestus
Tunnistus Eesti Maaülikooli tunnistus
Registreerimise aeg

23.01.2017 kuni 27.02.2017

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=9645&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

 

Toimumiskoht Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonnas, Fr. R. Kreutzwaldi 5, D korpus
Hind 680 EUR/ osaleja (sisaldab käibemaksu) üldmoodul ja suunamoodul; 4 EAP; Soodustus 10 %, kui ühest ettevõttest on vähemalt 2 osalejat. Hind sisaldab reedeti kohvipausi ja laupäeviti lõunasööki.
Kontakt

Egle Saaremäe, 5291014, 7313161, egle.saaremae@emu.ee

* Kursus toimub osavõtjate piirarvu täitumisel

Ajakava

Õppepäevad Aeg Teemad

I õppepäev  

  3 märts

13.00-18.00 Sissejuhatus EMÜ täienduskoolitusele
Insenerikutse taotlemise tingimused 
Üleujutusriskid
Survetorustike hüdraulilised arvutused
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm, Eesti Maaülikooli lektor Ants Tammepuu
II õppepäev       4 märts 10.00-16.00 Veemajanduse oskuskeel
Avasängide ja ülevoolude  hüdraulilised arvutused
Alumise bjefi hüdraulilised arvutused
Hüdraulikarennis sooritatavad katsed ja arvutusnäited
Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Aleksander Maastik, Eesti Maaülikooli lektor Mihkel Gross
III õppepäev     10 märts 13.00-18.00 Insenerihüdroloogia muutuvas kliimas
Kliimamuutuste mõju
Hüdroloogilised arvutused
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm
IV õppepäev    11 märts 10.00-18.00 Insenertehniline hüdroloogiline modelleerimine
Insenertehniline modelleerimine: vihmad ja vihma intensiivsused, pindmise äravoolu modelleerimine tarkvaraga SWMM
Eesti Maaülikooli nooremteadur Ottar Tamm, Eesti Maaülikooli teadur ning volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Egle Saaremäe
V õppepäev    31 märts 13.00-18.00 Sissejuhatus vesiehitistesse
Vesiehitiste raudbetoonkonstruktsioonide rekonstrueerimine
Vesiehitiste raudbetoonkonstruktsioonide rekonstrueerimine
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor  Lembi-Merike Raado, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Karl Õiger
VI õppepäev      1 aprill 10.00-17.00  Geotekstiilid ja nende valimise kriteeriumid
Drenaaži projekteerimine
Volitatud hüdrotehnikainsener Enn Kulp, Eesti Maaülikooli lektor Toomas Timmusk
VII õppepäev    7 aprill 13.00-18.00 Ülevaade Eesti paisude seisundist
 Kalaränne ja vee-energia
Volitatud hüdrotehnikainsener ning veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Meelis Viirma, Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm
VIII õppepäev    8 aprill 10.00-17.00 Paisude likvideerimine ja lammutamine
Kalapääsude projekteerimine ja ehitamine
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ juhataja Urmas Nugin, volitatud hüdrotehnikainsener Peeter Napp

Ajakava võib muutuda. Osalejaid teavitatakse.