Hüdrotehnikainseneride täienduskoolitus

Registreerimine  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Toimumisaeg 3 märts - 8 aprill 2017
Maht 52 tundi auditoorset õppetööd: 52 tundi iseseisvat/ muud õppetööd
EAP 4
TP 104 täienduskoolituse arvestuspunkti
Eesmärk             

Kursuse eesmärk on teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine vesiehitiste projekteerimiseks, ehitamiseks ja järelvalveks. Koolituse läbinutel on võimalik taotleda ja pikendada hüdrotehnikainseneride kutset, vastavalt kutsestandardi tingimustele 

            

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/kutsed         

Sihtgrupp Veevarustus- ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnikainsenerid, teiste ehitusvaldkondade ja tehnikavaldkonna insenerid, omavalitsuse spetsialistid, ametnikud
Moodulid Kursus (4 EAP) koosneb kahest kohustuslikust õppemoodulist: üldmoodulist ja ühest suunamoodulist. Üldmoodul: Inseneri hüdraulika ja hüdrauliline modelleerimine 2 EAP   Suunamoodul: Vesiehitised 2 EAP                                       
Õppeprotsess Kursus koosneb auditoorsest õppest, iseseisvast tööst e-õppes.
Nõuded kursuse lõpetamiseks Osalemine õppetöös, sooritada iseseisvad tööd ja testid positiivsele tulemusele, mitteeristav arvestus
Tunnistus Eesti Maaülikooli tunnistus
Registreerimise aeg veebruar 2017
Toimumiskoht Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonnas, Fr. R. Kreutzwaldi 5, D korpus
Kontakt

Egle Saaremäe, 5291014, 7313161, egle.saaremae@emu.ee

* Kursus toimub osavõtjate piirarvu täitumisel