Veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride täienduskoolitus

Registreerimine

Toimumisaeg 2018
Maht 52 tundi auditoorset õppetööd: 52 tundi iseseisvat/ muud õppetööd
EAP 4
TP 104 täienduskoolituse arvestuspunkti
Eesmärk Kursuse eesmärk on teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks, ehitamiseks ja järelvalveks. Koolituse läbinutel on võimalik taotleda ja pikendada veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride  kutset, vastavalt kutsestandardi tingimustele 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/kutsed

Sihtgrupp Veevarustuse ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnikainsenerid, teiste ehitusvaldkondade ja tehnikavaldkonna insenerid, omavalitsuse spetsialistid, ametnikud
Moodulid

Kursus (4 EAP) koosneb kahest kohustuslikust õppemoodulist: üldmoodulist ja ühest suunamoodulist.

Üldmoodul: Inseneri hüdraulika ja hüdrauliline modelleerimine 2 EAP  

Suunamoodul: Veevarustus ja kanalisatsioon  2 EAP                                       

Õppeprotsess Kursus koosneb auditoorsest õppest, iseseisvast tööst e-õppes.
Nõuded kursuse lõpetamiseks Osalemine õppetöös, sooritada iseseisvad tööd ja testid positiivsele tulemusele, mitteeristav arvestus
Tunnistus Eesti Maaülikooli tunnistus
Registreerimise aeg

 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=9644&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

Toimumiskoht Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonnas, Fr. R. Kreutzwaldi 5, D korpus
Hind 680 EUR/ osaleja (sisaldab käibemaksu) üldmoodul ja suunamoodul; 4 EAP; Soodustus 10 %, kui ühest ettevõttest on vähemalt 2 osalejat. Hind sisaldab reedeti kohvipausi ja laupäeviti lõunasööki.
Kontakt
 

Egle Saaremäe, 5291014, 7313161, egle.saaremae@emu.ee

* Kursus toimub osavõtjate piirarvu täitumisel

Ajakava

Õppepäevad Aeg Teemad

I õppepäev

 

  Sissejuhatus EMÜ täienduskoolitusele
Insenerikutse taotlemise tingimused 
Üleujutusriskid
Survetorustike hüdraulilised arvutused
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm, Eesti Maaülikooli lektor Ants Tammepuu
II õppepäev          Veemajanduse oskuskeel
Avasängide ja ülevoolude  hüdraulilised arvutused
Alumise bjefi hüdraulilised arvutused
Hüdraulikarennis sooritatavad katsed ja arvutusnäited
Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Aleksander Maastik, Eesti Maaülikooli lektor Mihkel Gross

III õppepäev

 

  Insenerihüdroloogia muutuvas kliimas
Kliimamuutuste mõju
Hüdroloogilised arvutused
Eesti Maaülikooli dotsent Toomas Tamm

IV õppepäev  

 

  Insenertehniline hüdroloogiline modelleerimine
Insenertehniline modelleerimine: vihmad ja vihma intensiivsused, pindmise äravoolu modelleerimine tarkvaraga SWMM
Eesti Maaülikooli nooremteadur Ottar Tamm, Eesti Maaülikooli teadur ning volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Egle Saaremäe

V õppepäev  

 

  Ehitussüvendite nõlva püsivus
 Ehituskaevik, torustike paigaldamine, sh kinnisel meetodil, TV uuringud
Diplomeeritud ehitusinsener Villu Leppik, diplomeeriud  veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Raivo Kraak
VI õppepäev      Paiksed tulekustutussüsteemid: vooliku-, sprinkler- ja veeudusüsteemid
Veepuhastusseadmete projekteerimine
Pumpade ja segurite valimine
Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener Urve Rehepapp, OÜ Miridoni projektijuht Martti Hoop, KSB Finland Oy /Eesti filiaali esindaja Andres Sommer
VII õppepäev      Reoveepuhastuse tehnoloogiad, probleemid projekteerimisel ja ehitamisel
Surveõhustusseadmed reoveepuhastuses
Tartu ülikooli dotsent Taavo Tenno, Aqua consult baltic OÜ projektijuht Vallo Lemmiksoo
VIII õppepäev      Sademeveekogumissüsteemid: sademevee käitlemine kohapeal, sh tööstusplatsidel
Kompostimisrajatised, kompostimistehnoloogia valimine
Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu

Ajakava võib muutuda. Osalejaid teavitatakse.