Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride täienduskoolitus

Registreerimine

Toimumisaeg 3 märts - 25 märts 2017
Maht 52 tundi auditoorset õppetööd: 52 tundi iseseisvat/ muud õppetööd
EAP 4
TP 104 täienduskoolituse arvestuspunkti
Eesmärk Kursuse eesmärk on teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks, ehitamiseks ja järelvalveks. Koolituse läbinutel on võimalik taotleda ja pikendada veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride  kutset, vastavalt kutsestandardi tingimustele 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/kutsed

Sihtgrupp Veevarustuse ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnikainsenerid, teiste ehitusvaldkondade ja tehnikavaldkonna insenerid, omavalitsuse spetsialistid, ametnikud
Moodulid

Kursus (4 EAP) koosneb kahest kohustuslikust õppemoodulist: üldmoodulist ja ühest suunamoodulist.

Üldmoodul: Inseneri hüdraulika ja hüdrauliline modelleerimine 2 EAP  

Suunamoodul: Veevarustus ja kanalisatsioon  2 EAP                                       

Õppeprotsess Kursus koosneb auditoorsest õppest, iseseisvast tööst e-õppes.
Nõuded kursuse lõpetamiseks Osalemine õppetöös, sooritada iseseisvad tööd ja testid positiivsele tulemusele, mitteeristav arvestus
Tunnistus Eesti Maaülikooli tunnistus
Registreerimise aeg veebruar 2017
Toimumiskoht Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonnas, Fr. R. Kreutzwaldi 5, D korpus
   
Kontakt
 

Egle Saaremäe, 5291014, 7313161, egle.saaremae@emu.ee

* Kursus toimub osavõtjate piirarvu täitumisel