TEATED

Wildlife Management in Densely Populated Areas

Nordnaturi programmi intensiivkursus Taanis, Kopenhaageni ülikooli: Wildlife Management in Densely Populated Areas (Ulukite majandamine tiheasustusega aladel).

Maht: 5 EAP.

Õppetöö toimumisaeg: 23. aprill - 9. mai 2018.

Kursuse maksumus: õpe, majutus ja söök on tasuta, transpordikulude katmiseks on võimalik taotleda stipendiumi.

Lähem info on siinkohal lisatud flaieril olevate e-aadresside all.

 

Timbeco stipendium

Timbeco stipendium
Timbeco soovib innustada ja motiveerida ehituse valdkonnas õppivaid ja puithoonetest huvituvaid tublisid noori. Selleks kutsu-me ellu Timbeco stipendiumikonkursi. Stipendiumile ootame kandideerima kõiki, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakendus-kõrghariduseõppe lõputöö käsitleb tehases toodetud puithoonete projekteerimist, tootmist, püstitust või muud valdkonnaga seotud praktilist probleemilahendust. Omalt poolt oleme valmis kaasa lööma nii lõputöö juhendamisel kui praktika pakkumisel.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja ühes osas peale lõputöö edukat kaitsmist. Kokku anname välja kaks stipendiumit nii Tallinna Tehnikakõrgkoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile kui Eesti Maaülikoolile.

 

Kuidas kandideerida
Kandideerimiseks ootame üliõpilastelt CV-d ja lõputöö teemat koos motivatsioonikirjaga, miks neid huvitab koostöö Timbecoga.
Avaldusi ootame hiljemalt 01.veebruariks 2018. e-posti aadressile: info@timbeco.ee

Stipendiumikuulutuse täies mahus nägemiseks vajuta siia.

 

Lähem info:

Ain Kriis
Arendusjuht
Tel: +372 6 737 709
Gsm: +372 503 9946 
Skype: ain.kriis1   
ain@timbeco.ee
www.timbeco.ee

 

 

Kuidas ÕIS-is õppeainetele registreeruda

Siinkohal koondjuhend (üliõpilase koostatud), kuidas EMÜ õppeinfosüsteemis ÕIS õppeainetele registreeruda.

 

 

Magistriõppe programmid väljaspool Eestit

Erasmus Mundus Master Course Programme: MEDfOR - Mediterranean Forestry and Natural Resources Management

MEDfOR magistriõppekava tutvustav flaier

 

MSc European Forestry

MSc European Forestry

 

Metsandus- ja maaehitusinstituudi bakalaureuseeksami ja magistriõppesse sisseastumiseks eksamiküsimused

Üldinfo stipendiumite kohta

Kõigi stipendiumipakkumiste kohta lähem informatsioon õppeosakonnast (Kreutzwaldi 1A - 0043) või Sihtasutus Archimedese mobiilsustoetuste keskuse veebilehelt.

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsanduslikud andmed

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsanduslikud koondandmed ja ka detailsemad andmed EMÜ kasutajatele emu paroolidega sisse logides on kogu mahus ligipääsetavad vastavast infosüsteemist aadressil  https://jarvselja.emu.ee/

ÕPPEKORRALDUS (Kreutzwaldi 5, ruum 2A4)

 

 

Õppedirektor

(ERASMUS koordinaator)

Vaike Reisner Vaike Reisner
Tel: 731 3155
vaike.reisner[at]emu.ee

 

 

Õppekorraldus 

Vastuvõtu ajad: E-R kell 8.15 – 12.30; 13.30 - 16.15

Anneli Veemees

Õppekorralduse peaspetsialist

Anneli Veemees

Metsamajandus, metsatööstus, loodusvarade kasutamine ja kaitse, taastuvenergia ressursid, puidutöötlemise tehnoloogia
Tel: 731 3156
anneli.veemees[at]emu.ee

 

Anneli Veemees

Õppekorralduse spetsialist

Merit Karro

Geodeesia, maakorraldus, kinnisvara planeerimine, maaehitus, vesiehitus ja veekaitse (veemajandus)

Tel: 731 3154
merit.karro[at]emu.ee