Ettevõttepraktika

Ettevõttepraktika erinevates metsandus- ja maaehitusinstituudi õppekavades

Metsandus- ja maaehitusinstituudis on peaaegu kõikide õppekavade üks osa praktika ettevõttes, mille peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine töökogemuse kaudu. Praktika käigus peab üliõpilane omandama nii praktilise töö kui ka tööde organiseerimise kogemusi valitud erialal.

Lähem info igas õppekavas oleva ettevõttepraktika kohta on vastava õppekava juures.