Kaitstud tööd

Teaduskraadid                   Doktoritööd

Magistritööd

 

Akadeemilised kraadid   Ehitusinseneriõpe              Maaehitus

Veemajandus (alates 2015.a õppekava nimetus "Vesiehitus ja veekaitse")

Magistriõpe                         Geodeesia (alates 2017.a õppekava nimetus "Geodeesia ja maakorraldus")

Kinnisvara planeerimine (alates 2015.a õppekava nimetus "Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine", alates 2017.a liidetud õppekavaga "Geodeesia")

Maakorraldus (alates 2015.a liidetud õppekavaga "Kinnisvara planeerimine")

Metsamajandus

Metsatööstus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse (õppekava suletud, viimased magistritööde kaitsmised 2018.a)

Taastuvenergia ressursid

Bakalaureuseõpe 3+2       Geomaatika (alates 2015.a õppekava nimetus "Geodeesia, maakorraldus ja
                                                 kinnisvara planeerimine", alates 2017.a õppekava nimetus "Geodeesia ja
                                                 maakorraldus")

Metsandus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Bakalaureuseõpe 4+2