Kaitstud tööd

Teaduskraadid

Doktoritööd

Magistritööd

 

Akadeemilised kraadid

Ehitusinseneriõpe

Maaehitus

Veemajandus (alates 2015.a õppekava nimetus "Vesiehitus ja veekaitse")

 

Magistriõpe

Geodeesia (alates 2017.a õppekava nimetus "Geodeesia ja maakorraldus")

Kinnisvara planeerimine (alates 2015.a õppekava nimetus "Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine", alates 2017.a liidetud õppekavaga "Geodeesia")

Maakorraldus (alates 2015.a liidetud õppekavaga "Kinnisvara planeerimine")

Metsamajandus

Metsatööstus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse (õppekava suletud, viimased magistritööde kaitsmised 2018.a)

Taastuvenergia ressursid

 

Bakalaureuseõpe 3+2

Geomaatika (alates 2015.a õppekava nimetus "Geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine", alates 2017.a õppekava nimetus "Geodeesia ja maakorraldus")

Metsandus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

 

Bakalaureuseõpe 4+2