Kaitstud tööd

Teaduskraadid                   Doktoritööd

Magistritööd

 

Akadeemilised kraadid          Ehitusinseneriõpe         Maaehitus

Veemajandus

Magistriõpe                         Geodeesia

Kinnisvara planeerimine (alates 2015.a õppekava nimetus "Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine")

Maakorraldus

Metsamajandus

Metsatööstus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Taastuvenergia ressursid

Bakalaureuseõpe 3+2        Geomaatika

Metsandus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Bakalaureuseõpe 4+2