Geomaatika

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

2019

Arumäe, Risto. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Lääne-Virumaal võrreldes aastaid 2013, 2015 ja 2017. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Marii Rasva.

Kartau, Mariliis. Ehituslike muudatuste mõju kinnisvara väärtusele objekti näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Michelson, Sten. Väikeelamute areng kinnisvaraturul Tartu näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Rahu, Oscar. Mehitamata õhusõidukiga pildistatud aerofotodest valmistatud ortofotomosaiikide ja 3D-punktipilvede täpsust mõjutavad faktorid. Juhendajad: Natalja Liba, Kristina Türk.

Ruul, Kristi. Trimble CX laserskanneri efektiivsuse ja täpsuse analüüs. Juhendajad: Harli Jürgenson, Kristina Türk.

Siim, Karmo. Mehitamata õhusõidukiga pildistatud aerofotodest valmistatud ortofotomosaiikide ja 3D-punktipilvede täpsust mõjutavad faktorid. Juhendajad: Natalja Liba, Kristina Türk.

Säälik, Aimar. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Jõgeva maakonnas aastatel 2015 ja 2017. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Marii Rasva.

Taaleš, Tauri. Galileo satelliitsüsteemi mõju RTK GNSS mõõtmistele. Juhendaja: Tarmo Kall.

Talas, Rainer. Elukoha vahetamise põhjused ja asukoha eelistused Tartu linna näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Trik, Birgit. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2015-2017. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Uusmaa, Jorma. HadNet võrgu täpsus ja efektiivsus. Juhendaja: Harli Jürgenson.

 

2018

Kapsi, Ivar. Elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 monitooringu lahenduste analüüs. Juhendajad: Ene Ilves, Harli Jürgenson.

Konts, Ingo. Tallinna Paepargi rippsilla deformatsioonide mõõtmine. Juhendaja: Tarmo Kall.

Kuuler, Helar. Torma alevi kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine. Juhendaja: Tarmo Kall.

Kõre, Karel. RTK GNSS mõõtmiste stabiilsus ja täpsus erinevates püsijaamade võrkudes. Juhendaja: Aive Liibusk.

Leontjev, Helena. Eesti rannikuäärsete linnade üleujutusalade kaardistamine kõrgusmudeli andmete abil. Juhendaja: Aive Liibusk.

Luts, Kristjan. Haritava maa muutused Tartu maakonna alevikes aastatel 1989-2015. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Metsoja, Kärt. Fotokaamerate ja tarkvarade võrdlus lähifotogramm-meetriliste 3D mudelite loomisel. Juhendajad: Natalja Liba, Ragnar Saage.

Nõgene, Kristin. Regionaalsete keskuste mõju kinnisvara hinnale. Juhendaja: Madis Kaing.

Onga, Leigi. Maakorralduse ning kinnisvara valdkonna töötajatele vajalike teadmiste ja oskuste uuring. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Pant, Kädi. Elamu kinnisvara hedonistlike indikaatorite mõju ostu otsusele. Ostja, kasutaja ja arendaja põhine lähenemine. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Piibeleht, Kaarel. Abiturientide teadlikkus geomaatikast. Juhendaja: Aive Liibusk.

Rosenberg, Brenda. Võrgu RTK (VRS) kõrguslik täpsus Lõuna-Eestis. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Važnõi, Mihail. Põlva linna tihendamise võimalused. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

 

2017

Annok, Gerly. Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus metsa ja lageda ala korral. Juhendajad: Kaupo Kokamägi, Natalja Liba.

Haljend, Emil. Tahhümeetrite prisma automaatjälgimis süsteemi täpsuse uuring. Juhendajad: Harli Jürgenson, Tarmo Kall.

Hääl, Helger. Põllumajandusliku suurtootja maakasutuse ruumiliste omaduste uurimine. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Kapp, Kristo. Ülevaade mere veemõõdujaamade ajaloolistest arhiiviandmetest ja nende aegridade analüüs. Juhendaja: Aive Liibusk.

Kase, Kairit. Teemakaartide kasutusvõimalused kinnisvara turu uurimisel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Kirs, Even. Eesti RTK GNSS võrkude täpsuse hindamine. Juhendaja: Aive Liibusk.

Kruusla, Kätlin. Maapinna relatiivsete vertikaalliikumiste arvutamine Peipsi järve veetaseme andmete põhjal. Juhendaja: Tarmo Kall.

Merirand, Merilin. Vändra valla teedevõrk ja juurdepääs maaomandile. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Pint, Jesse. Nutitelefonides kasutatavate GPS-ide täpsus. Juhendaja: Aive Liibusk.

Pullmann, Veiko. Staatiliste GNSS andmetöötlustarkvarade võrdlus. Juhendaja: Tarmo Kall.

Reimann, Kevin. Elektrontahhümeetri laserkaugusmõõturi täpsus sõltuvalt mõõdetavast pinnast. Juhendajad: Ene Ilves, Martin Sirk.

Resev, Jürgen. Eesti Rahva Muuseumi varikatuse vajumisvaatlused. Juhendajad: Ene Ilves, Martin Sirk.

Runtal, Erki. Prisma asendi mõju kõrguse märkimise täpsusele. Juhendajad: Ene Ilves, Martin Sirk.

Sauk, Sander. Sundvõõrandamise protsessi keerukus ning mõju kinnisvara hindamisele. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Simson, Sandra. Korterelamu kompleksse renoveerimise mõju kinnisvara väärtusele Tartu Annelinna näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Zoober, Sirgit. Kinnisvaraturu nõudlus- ja pakkumispoolsete tegurite analüüs kui tööriist hinnamulli tuvastamiseks Eesti korteromandite näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Tamm, Kristin. Maatükkide ruumiliste omaduste mõju haritava maa hinnale. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Toom, Pille. Väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikate võrdlus Mäksa valla näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Õunas, Kadi. Metsa lageraie tuvastamine Sentinel-2A satelliitpiltide põhjal. Juhendaja: Aive Liibusk.

 

2016

Aarna, Silver. Punktipilvede registreerimise meetodite mõju staatilise terrestrilise laserskaneerimise täpsusele. Juhendaja: Natalja Liba.

Andra, Annica. Kinnisvaraarendused haritaval maal ja selle mõju põllumaade kasutamisele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Ao, Silver. Põllumajandustootja maakasutuse ruumiliste omaduste uurimine. Juhendajad: Siim Maasikamäe, Kristiin Sikk.

Avarmaa, Merli. Endiste tööstusalade ümberkujundamise barjäärid - Tartu endise lihakombinaadi ala näitel. Juhendajad: Helena Hass, Siim Maasikamäe.

Hiop, Jane. Eesti erinevate RTK GNSS võrkude efektiivsuse hindamine. Juhendaja: Aive Liibusk.

Kangur, Martin. Fotokaameraga tehtud fotode põhjal loodud 3D mudeli kvaliteeti mõjutavad faktorid. Juhendaja: Natalja Liba.

Kokamägi, Kaupo. Mobiilse laserskaneerimise kõrgusliku täpsuse hindamine erineva taimestiku korral. Juhendajad: Natalja Liba, Kristo Must.

Kütt, Joonas. Elektrontahhümeetri täppishorisonteerimise vajaduse analüüs. Juhendajad: Harli Jürgenson, Martin Sirk.

Liias, Sabine. Ehitiste ebaseaduslikkuse mõju vara väärtusele. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Lokk, Krista. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Valgamaal võrreldes aastaid 2011 ja 2015. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Kristiin Sikk.

Oja, Merlin. Geodeesiavaldkonna reguleerimine seadusandlike õigusaktidega. Juhendaja: Tarmo Kall.

Orle, Laura. Eesti erinevate RTK GNSS võrkude efektiivsuse hindamine. Juhendaja: Aive Liibusk.

Rea, Kadri. Ülevaade merekatastri olemusest. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Roopalu, Reijo-Tero. Punktipilvede registreerimise meetodite mõju staatilise terrestrilise laserskaneerimise täpsusele. Juhendaja: Natalja Liba.

Soodla, Daiva. Geoidi mudelite Est-Geoid2003 ja Est-Geoid2011 täpsuse analüüs Tartu linnas. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Sulg, Riho. Administratiivpiiri ja katastriüksuse piiri erinevused Tartu maakonna näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Torop, Märt. Aerolidari kasutamine metsas puude tüvemahu hindamisel. Juhendaja: Mait Lang.

 

2015

Anier, Karoliina. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2010 - 2014. Juhendaja: Mailiis Toom.

Ansu, Jakob. EMÜ Geomaatika osakonna GPS seadmete efektiivsuse analüüs. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Eliste, Mihkel. Majanduskriisi mõju kinnisvaraturu arengutrendidele. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Hansing, Robert. Kohalike omavalitsuste ametnike maakorralduse ja ruumilise planeerimise kompetentside kaardistamine arengu ja tugiteenuste vajaduse hindamiseks. Juhendaja: Mariliis Tooms.

Järvala, Jaanus. RTK GNSS kõrgusmäärangu täpsus. Juhendaja: Tarmo Kall.

Järve, Margus. RTK GNSS kõrgusmäärangu täpsus. Juhendaja: Tarmo Kall.

Jürgens, Joel. Viljandi linna kinnisvara näidis-haldusmudel kolme munitsipaallasteaia näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Kasak, Alvar. EMÜ Geomaatika osakonna GPS seadmete efektiivsuse analüüs. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Kelement, Mikk. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Kirss, Mari. Avalikkuse kaasamine teemaplaneeringute koostamisel: Supilinna näide. Juhendaja: Kristiin Sikk.

Laanmets, Grete. NIMBY sündroom Tartu linna näitel: mitmene juhtumiuuring. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Laskar, Kadi. Mahajäetud tööstusalade taaskasutusse võtmine Põlva Linavabriku ala näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Lilienthal, Triin. Valglinnastumine Jõelähtme vallas. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Liländer, Gretelis. Vigala valla kohaliku geodeetilise põhivõrgu ülevaade ja rekonstrueerimise vajaduse hindamine. Juhendaja: Jüri Randjärv.

Luik, Kersti. Haritava maa hinda mõjutavad tegurid Eestis 2013.-2014. aastal. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Piirimäe, Triinu. Kinnisvaraturgu mõjutavad tegurid Eesti linnades 2004-2013. Juhendaja: Madis Kaing.

Pinka, Mario. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Põdra, Kätlin. Linnade tihendamine Siili piirkonna näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Rasva, Marii. Maade haaramine Brasiilias ja Aafrikas, Hiina ja Euroopa osalemine maade haaramises ning põllumajandusliku maakasutuse koondumine suurtootjate kätte Eestis. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Sabalisk, Karin. Käigu integreeritud mõõtmine ja tasandamine Leica Viva TS15 ja Trimble S6 näitel. Juhendajad: Ene Ilves, Harli Jürgenson.

Salomon, Kadri. Põllumajandusmaa määramine planeeringutes. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Uppin, Priit. Keskus-tagamaa suhted hoonestamata elamumaa turuanalüüsi alusel. Juhendaja: Madis Kaing.

Viks, Agne. Elektrooniliste kaugusmõõturite kalibreerimine. Juhendaja: Tarmo Kall.

 

2014

Aasma, Aivar. Koordinaatgeomeetria arvutused Leica TS15 elektrontahhümeetri näitel. Juhendaja: Ene Ilves.

Adojaan, Reesika. Eesti eluasemevaldkonna käsitlus ja prioriteedid riiklikus strateegilises planeerimises: peamiste probleemide kajastatuse analüüs. Juhendaja: Madis Kaing.

Böckler, Ken. Kuressaare prügila mõõdistamine ja 3D mudeli analüüs. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Hain, Jaanika. Parima kasutuse analüüs arendusotsuste puhul (kinnistu Lossi 11 näitel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Karon, Kerttu. 2000-2013. aasta geomaatika osakonna vilistlaste uuring. Juhendaja: Mariliis Toom.

Keskküla, Hannes. Kuressaare prügila mõõdistamine ja 3D mudeli analüüs. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Kriisa, Kristjan. Lähte vaatetorni monitooring Leica TS15 elektrontahhümeetriga. Juhendaja: Tarmo Kall.

Kurvits, Taavi. Põllumajandusmaade pindalaline muutus Euroopa Liidu liikmesriikides (sh Eestis) aastatel 1992-2011. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Leppsoo, Diana. Koordinaatgeomeetria arvutused Leica TS15 elektrontahhümeetri näitel. Juhendaja: Ene Ilves.

Nõgene, Aigar. Järvselja puude kõrguse kõrgtäpne mõõtmine. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Pulk, Talis. Tallinna vanalinna sprintorienteerumise kaardi koostamine. Juhendajad: Aive Liibusk, Sven Oras.

Roosimäe, Triin. Tallinna vanalinna sprintorienteerumise kaardi koostamine. Juhendajad: Aive Liibusk, Sven Oras.

Saukas, Stieven. Haritava maa muutus aastatel 1990-2012 Tartu maakonna valdade näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Suits, Kristi. Maakasutuse puudused põllumajandustootjate seisukohalt. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Sundla, Kaur. Kinnisvara hindamise areng Eesti Vabariigis I ja II iseseisvuse ajal. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Svežova, Margarita. Erinevate Eesti VRS võrkude ja üksikute GNSS baasjaamade täpsushinnang. Juhendaja: Aive Liibusk.

Zilmer, Kristjan. Järvselja puude kõrguse kõrgtäpne mõõtmine. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Toss, Triinu. Tiheasustuse piiridel asuvate elamuarenduste atraktiivsuse kujundamine ja seda mõjutavad faktorid. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Valdner, Riine. Maareformi protsessis osalenud maamõõdu ettevõtete kaardistus Tartu maakonna valdades. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Veeber, Margus. Tartu linna büroohoonete arenduste tasuvus ja prognoos. Juhendaja: Madis Kaing.

Vendel, Maarja. Maaüksuse pindala määramise täpsuse sõltuvus piiripunktide asendi täpsusest. Juhendaja: Jüri Randjärv.

Villemson, Karmen. Kinnisvaramaaklerite teenuse standardiseerimine ning maakleritele esitatavad haridusnõuded, mõju teenuse kvaliteedile. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Värat, Koit. Kinnisvara väärtust ja hinda mõjutavad tegurid. Juhendaja: Kaarel Sahk.

 

2013

Alanurm, Kädi. Laserskaneerimise andmete ja tehnoloogia kasutamine Eestis. Juhendaja: Natalja Liba.

Berg-Jürgens, Jaano. Erinevate meetoditega loodud aerotriangulatsiooni täpsus maatriksaerofotode näitel. Juhendaja: Natalja Liba.

Bärg, Pärja. Tee ehitamisega kaasnevad maaüksuste ruumiliste omaduste muutused ja mõju maa kasutamise tingimustele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

George, Taissia. Kinnisasjale juurdepääsu võimaluse uurimine Ülenurme valla Räni küla näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Heil, Eddy. Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Kaljusaar, Hardi. Väliandmete laadimine CAD süsteemidesse. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Kirt, Tani. Halinga valla maamaks ning selle laekumise analüüs. Juhendaja: Madis Kaing.

Kraavi, Kati. Renoveerimistööde mõju Tehnikamaja korrashoiule. Juhendaja: Madis Kaing.

Kuusalu, Hedy. Maade munitsipaliseerimine Harju maakonna näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Lehtmets, Kadri. Kinnisvaraarendused haritaval maal ja selle mõju põllumaade kasutamisele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Makarjev, Anton. Geodeetilise võrgu rajamine Järvselja ürgmetsas. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Maltis, Mari. Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Murik, Serli. Looduslike ja katastriüksuste piiride kokkulangemise uurimine Ahja valla näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Mustasaar, Madis. Laekvere valla koolihoonete valikute analüüs. Juhendaja: Madis Kaing.

Musting, Laura. Kaasomandis oleva vara hindamine laenu tagatiseks. Juhendajad: Riho Lubi, Kaarel Sahk.

Piller, Jaanus. GPS tugijaamad Eestis. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Pirnpuu, Liis. Kinnisvaraturgu olulisemalt mõjutavad tegurid Viljandimaal 2007-2011. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Sokk, Evelin. Eesti Maaülikooli üliõpilaste eelistused elukoha valikul. Juhendaja: Madis Kaing.

Suup, Annika. Renoveerimistööde mõju Tehnikamaja korrashoiule. Juhendaja: Madis Kaing.

Toompuu, Birgit. Laserskaneerimise andmete ja tehnoloogia kasutamine Eestis. Juhendaja: Natalja Liba.

Tõugjas, Hannes. Eesti Maaülikooli peahoone Fr. R. Kreutzwaldi 1a hooldamine ja haldamine. Juhendaja: Madis Kaing.

 

2012

Aasmäe, Kristjan. Looduslike piiride ja katastriüksuste piiride kokkulangemine. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Belov, Juri. Erinevate riikide katastrisüsteemid. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Birk, Annika. Kõlvikute ja maakatte tüüpide klassifikatsioonide suhe Eestis. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Helmes, Maarja. Kinnisvaraturu protsesside visualiseerimine GIS abil. Juhendaja: Mariliis Toom.

Henn, Karin. Korteriomandite turuanalüüs Tallinnas, Tartus ja Pärnus 2004-2011. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Kask, Madis. Elektrontahhümeetri Trimble S6 täpsuse uuringud. Juhendaja: Jüri Randjärv.

Kerb, Kerli. Kasutusse lubatud uute eluruumide struktuur ja dünaamika Eestis aastatel 1996-2011. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Kivisalu, Kristo. Kasutusse lubatud uute eluruumide struktuur ja dünaamika Eestis aastatel 1996-2011. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Käära, Kadri. Korteri omandi- ja üürituru analüüs üliõpilaste seisukohalt Tartu linna näitel aastatel 2002-2009. Juhendaja: Madis Kaing.

Laur, Eidi. Eesti Maaülikooli mõõdistamisvõrgu punktide kõrguste määramine III klassi nivelleerimisega. Juhendajad: Ene Ilves, Jüri Randjärv.

Lepland, Triin. Tähtvere valla detailplaneeringute mõju maakasutusele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Miljukov, Esko. Tahhümeetri automaatsuunamise täpsuse sõltuvus kaugusest ja prismast. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Müller, Erika. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mõju detailplaneeringutele. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Nurk, Jaanika. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Pau, Vesta. Maakaabli teostusmõõdistamine. Juhendaja: Ene Ilves.

Pehlak, Anna-Liisa. Maakaabli teostusmõõdistamine. Juhendaja: Ene Ilves.

Piik, Reelika. Maareformi andmete analüüs Võnnu, Rõngu, Meeksi, Konguta, Alatskivi ja Rannu vallas. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Pilt, Marili. Korteriomandite turuanalüüs Tallinnas, Tartus ja Pärnus 2004-2011. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Pintson, Marian. Tähtvere valla detailplaneeringute mõju maakasutusele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Raju, Martin. Elektrontahhümeetri Trimble S6 täpsuse uuringud. Juhendaja: Madis Kaing.

Raudmäe, Hanna. Korteri omandi- ja üürituru analüüs üliõpilaste seisukohalt Tartu linna näitel aastatel 2002-2009. Juhendaja: Madis Kaing.

Rohtla, Helen. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mõju detailplaneeringutele. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Saarep, Karmen. Korteriomandite turuanalüüs Tallinnas, Tartus ja Pärnus 2004-2011. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Sikk, Kristiin. Kõlvikute ja maakatte tüüpide klassifikatsioonide suhe Eestis. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Tamm, Maarja-Chris. Eesti Maaülikooli mõõdistamisvõrgu punktide kõrguste määramine III klassi nivelleerimisega. Juhendajad: Ene Ilves, Jür Randjärv.

Taremaa, Liis. Maareformi andmete analüüs Võnnu, Rõngu, Meeksi, Konguta, Alatskivi ja Rannu vallas. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Tšikin, Maris. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Uusna, Silvar. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine Jõgeva valla näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Vares, Ilona. Prismata mõõtmise rakendused tahhümeetriga Trimble S6 DR300+. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Äär, Helerin. Prismata mõõtmise rakendused tahhümeetriga Trimble S6 DR300+. Juhendaja: Harli Jürgenson.