Geodeesia

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2019

Annok, Gerly. Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus kinnise ja osaliselt avatud taevalaotuse korral. Juhendajad: Natalja Liba, Valdar Tammin.

Kase, Kairit. Eesti kohalike omavalitsuste huvid mereala ruumilisel planeerimisel. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Pille Metspalu.

Kirs, Even. Hoone aerofotogramm-meetriline mõõdistamine UAV-ga. Juhendajad: Aive Liibusk, Marek Viitkin.

Kruusla, Kätlin. Maakoore liikumised riikliku geodeetilise võrgu GNSS kordusmõõtmistest. Juhendaja: Tarmo Kall.

Simson, Sandra. Maa korralise hindamise süsteemi edasiarendamine Eestis lähiriikide näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Soodla, Daiva. Geoidi mudeli EST-GEOID2017 täpsuse analüüs Tartu linnas. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Toom, Pille. Rahvastikuregistri andmete alusel teede kasutuskoormuse määramise metoodika välja töötamine. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Marii Rasva.

Õunas, Kadi. Satelliidi Sentinel-3 altimeetria andmete valideerimine Lääne-Eesti rannikulähedastel aladel. Juhendaja: Aive Liibusk.

 

2018

Kokamägi, Kaupo. Mehitamata õhusõiduki abil tehtud aerofotode põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus. Juhendajad: Natalja Liba, Kristo Must.

Roopalu, Reijo-Tero. Staatilise laserskaneerimise andmete põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus. Juhendaja: Natalja Lliba.

Svežova, Margarita. Võrgu RTK mõõteseeriate täpsus. Juhendaja: Harli Jürgenson.

 

2017

Anier, Karoliina. Skaneeritud punktipilvest ehitusinformatsioonimudeli koostamine hoone haldamiseks Eesti Rahva Muuseumi näitel. Juhendaja: Aive Liibusk.

Roosimäe, Triin. Kohalike omavalitsuste geoarhiivide olemasolu ja seisukord Eestis. Juhendaja: Aive Liibusk.

Sagitov, Timur. Keskkonnatingimuste ja töömeetodite mõju Leica laser tracker AT401 täpsusele. Juhendaja: Harli Jürgenson.

 

2016

Härm, Mart. Nivelleerimisvigade käsitlemine insenertehnilistel töödel. Juhendaja: Tarmo Kall.

Kõrgvee, Urmas. Ggravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Valga maakonnas. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Nõgene, Aigar. Raskuskiirenduse anomaalvälja analüüs Eesti-Läti piirialal. Juhendajad: Harli Jürgenson, Tõnis Oja.

Orason, Toomas. Kõrgusliku täpsuse suurendamine RTK rakendustes Millimeeter GPS abil. Juhendajad: Tarmo Kall, Tõnu Keller.

 

2015

Berg-Jürgens, Jaano. Erinevate meetoditega loodud ortofotomosaiikide täpsus mehitamata lennuki MUST Q  aerofotode näitel. Juhendaja: Natalja Liba.

 

2014

Pehlak, Anna-Liisa. Gravimeetrilise anomaalvälja uuringud Tartu- ja Võrumaal. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Tamm, Maarja-Chris. Põllumajandusmaa võsastumise monitooring aerolaserskaneerimise andmetega. Juhendajad: Natalja Liba, Ants Vain.

 

2013

Alnek, Karmen. Täpse positsioneerimise meetodi kvaliteet riigi geodeetilise põhivõrgu 1. klassi 1997. ja 2008. a mõõtmiste põhjal. Juhendaja: Tarmo Kall.

Dun, Yulia. Tartu kohaliku geodeetilise võrgu ajalooline ülevaade. Juhendaja: Jüri Randjärv.

Elisson, Jaan. Toila GNSS püsijaama aegrea analüüs. Juhendaja: Tarmo Kall.

Heinmaa, Preedik. Veetaseme väärtustega korrigeeritud satelliitaltimeetria andmete valideerimine Väinameres kasutades gravimeetrilist geoidi GRAV-GEOID2011. Juhendaja: Aive Liibusk.

Kiiman, Kauri. Terresrtiliste laserskannerite kauguste ja koordinaatmääramise testimine selleks rajatud testirajal. Juhendajad: Natalja Liba, Tarvo Mill.

Laars, Pilleriin. Gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Tartumaal. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Maranik, Andres. Eesti geoidi mudelite ja nende korrigeerimispunktide hindamine uue kõrgtäpse nivelleerimise andmetega. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Pulk, Dargo. Veetaseme väärtustega korrigeeritud satelliitaltimeetria andmete valideerimine Väinameres kasutades gravimeetrilist geoidi GRAV-GEOID2011. Juhendaja: Aive Liibusk.

Sirk, Martin. Tartu laululava kõlaekraani kontrollmõõtmised. Juhendajad: Ene Ilves, Jüri Randjärv.

Vilde, Sandre. Eesti kõrgusvõrgu reeperite stabiilsuse hindamine graafilisel meetodil. Juhendaja: Tarmo Kall.

 

2012

Must, Kristo. Gravimeetrilise anomaalvälja mõõdistamine Lääne-Eestis. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Mätlik, Margit. Topo-geodeetiliste tööde tasuvusarvestus. Juhendaja: Jüri Randjärv.

Rand, Marian. Digitaalse ortofotomosaiigi loomise võimalused maatriksaerofotodest Photomod tarkvaraga ja nende geomeetriline kvaliteet. Juhendajad: Ina Järve, Natalja Liba.

Tänavsuu, Kalmer. Eesti kõrgusvõrgu fundamentaalreeperite postglatsiaalne vertikaalliikumine 1933.-2010. aasta nivelleerimisandmete põhjal. Juhendaja: Tarmo Kall.

Viibur, Maarja. Eesti geoidi mudelite kontrollimine uue kõrgtäpse nivelleerimise andmetega. Juhendaja: Harli Jürgenson.

 

2011

Neithal, Alari. Ilmastikutingimuste mõju veetaseme muutustele ning kõrguste üle vee kandmisele. Juhendaja: Aive Liibusk.

Rist, Martin. Ehitusgeodeesia tolerantsid, probleemid ja kaugusmõõturite kontroll. Juhendaja: Jüri Randjärv.

Šeffer, Jaana. Digitaalsete stereomudelite ja ortofotomosaiigi valmistamine riba-aerofotodest ning nende geomeetriline kvaliteet. Juhendaja: Natalja Liba.

Sulaoja, Margis. Gravimeetri LaCoste & Romberg G-191 kalibreerimine. Juhendaja: Kristina Türk.

 

2010

Abdurahmanova, Tatjana. Erinevatel aerotriangulatsiooni printsiipidel koostatud ortofotomosaiikide geomeetrilise kvaliteedi kontroll. Juhendajad: Ina Järve, Natalja Liba.

Michelson, Martin. Viljandimaa gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine ja SRTM-mudeli täpsuse hindamine. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Mölder, Jana. Topo-geodeetilised tööd trasside rajamisel (EOMAP Maamõõdukeskus OÜ tööde näitel). Juhendaja: Jüri Randjärv.

Nikolenko, Tatjana. Raskuskiirenduse mõõtmine ja tasandamine Puhja – Rõngu - Tõrva piirkonnas aastatel 2009 - 2010. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Ojamäe, Maris. Tallinna kesklinna piirkonna reeperite vajumine 2000 ja 2008 nivelleerimisandmete põhjal. Juhendaja: Tarmo Kall.

Villak, Kristo. Magnetilise deklinatsiooni määramine Eesti Kaitseväe keskpolügoonil. Juhendaja: Aive Liibusk.

 

2009

Enno, Birgit. Erinevate meetodite kasutamine normkõrguste üle vee kandmisel ja Kihnu saare kõrguse täpsustamine. Juhendaja: Aive Liibusk.

Raamat, Rivo. Maakoore vertikaalliikumised Peipsi järve veevaatlusandmete põhjal. Juhendaja: Tarmo Kall.

 

2008

Lill, Tanel. Eesti viimaste aastate gravimeetriliste marsruut-mõõtmiste analüüs. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Pihl, Peeter. Ehitusgeodeetiliste tööde täpsus. Juhendaja: Ene Ilves.

Saetalu, Daisi. GPS-tehnoloogia kasutamine metsas. Juhendaja: Aive Liibusk.

Vain, Ants. Aerolaserskaneerimisest saadud maapinna kõrgusmudelite täpsuse hindamine. Juhendaja: Natalja Liba.

Õunpuu, Kristel. Väikesaare kõrgusvõrgu sidumine veevaatlusandmete põhjal. Juhendaja: Aive Liibusk.

 

2007

Kerner, Liis; Uibo, Külliki. Digitaalse ortofoto M 1:10 000 geomeetrilise kvaliteedi hindamine (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti tellimuse näitel). Juhendajad: Natalja Liba, Mati Tee.

Käiss, Piret; Mõttus, Janne. Maaülikooli geomaatika osakonna GPS tugijaama funktsionaalsus. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Nõu, Kerli. 2005. aastal FM Kartta OY poolt toodetud ortofotode visuaalse kvaliteedi hindamine. Juhendajad: Natalja Liba, Mati Tee.

Pertmann, Jüri Aleksander. Tartu linna geodeetilise põhivõrgu 2. ja 3. järgu täpsuse hindamine. Juhendajad: Tarmo Kall, Harli Jürgenson.