Metsatööstus

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2019

Ehrpais, Timo. Saekavade optimeerimine ja simulatsioon Viiratsi Saeveski AS näitel. Juhendajad: Alari Leevit, Risto Mitt.

Kask, Kristjan. Termotöötluse mõju halli lepa ning sanglepa tasakaaluniiskusele, tihedusele ja pundumisele. Juhendaja: Regino Kask.

Kööts, Risto. Termilise töötlemise mõju lepapuidu pinnaomadustele. Juhendaja: Regino Kask.

Luha, Eerik. Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski komponenditehase praakklotside analüüs. Juhendajad: Regino Kask, Robert, Reisman.

Nagel, Markus Peter. Eesti puitakna- ja uksetööstuse ekspordi konkurentsivõime. Juhendaja: Peeter Muiste.

 

2018

Eller, Ain. Westwood Group OÜ Kuremaa saeveski tootmise analüüs. Juhendaja: Peeter Muiste.

Kaasik, Sander. Hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) ja kase (Betula spp.) raiejäätmete kui kütuse omaduste muutused ladustamisel. Juhendajad: Risto Mitt, Allar Padari.

Keerd, Katariina. Keskmise tihedusega puitkiudplaadi leotamise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju mehaanilistele ja füüsikalistele omadustele. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Kõivik, Hevelin. Puidusinetuse vältimine kuusepuidul erinevate puidukaitsevahenditega. Juhendajad: Rein Drenkhan, Regino Kask.

Kõks, Martin. Harvendusraie vajaduse hindamine aerolidari andmetelt Laeva katsealal. Juhendajad: Tauri Arumäe, Mait Lang.

Lipand, Sander. Harvendusraietega mõjutatud kuusikute seisundi hindamine Järvamaa metskonnas. Juhendaja: Henn Korjus.

Münter, Taavi. Haava puitmassi tootmisjääkide kasutusanalüüs. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Peeter Muiste.

Naarits, Alari. Männi- ja kuusepuidu kuivatuse kvaliteedi ja energiakulu optimeerimise võimalused AS Aegviidu Puit kuivatite näitel. Juhendajad: Peeter Muiste, Valdek Tamme.

Reedi, Marta-Maria. Lamelltüüblite tugevus nurkseotises sõltuvalt tootjast. Juhendaja: Regino Kask.

Roos, Reigo. Sanglepa (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) kooreparandi uurimine Tarmeko Spoon AS näitel. Juhendaja: Allar Padari.

 

2017

Elias, Hendrik. Järkamisliini operaatori tööaja analüüs puidutööstusettevõtte näitel. Juhendajad: Andres Kiviste, Allar Padari.

Koho, Martin. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetusmeetme 1.5.2 "metsasaadustele lisandväärtuse andmine" tulemuslikkuse analüüs. Juhendajad: Paavo Kaimre, Risto Sirgmets.

Kokk, Andre. Männipuidu staatilise ja dünaamilise elastsusmooduli prognoosimine mittepurustaval ultrahelimeetodil. Juhendajad: Peeter Muiste, Valdek Tamme.

Kokk, Andres. Jõgevamaa puiduressursi analüüs. Juhendaja: Henn Korjus.

Konts, Kristjan. Lehise perekonna (Larix spp.) elusvõra biomassi modelleerimine. Juhendaja: Allar Padari.

Lilienthal, Sander. Kase (Betula spp.) kooreparandi uurimine Tarmeko Spoon AS näitel. Juhendaja: Allar Padari.

Mets, Mihkel. Harvendusraiete normatiivi analüüs. Juhendajad: Ahto Kangur, Henn Korjus.

Niidu, Indrek. Lehiste juurdekasvude analüüs Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna kahe erivanuselise puistu andmetel. Juhendajad: Maris Hordo, Ahto Kangur, Andres Kiviste.

Ojalo, Kristi. Suur-haavasiku (Saperda carcharias L.) (Coleoptera: Cerambycidae) kahjustused Järvselja ÕKMK haavikutes ning kahjustuse mõju puude kasvule ja tervislikule seisundile. Juhendaja: Ivar Sibul.

Ots, Jürgen. Eesti puitmajasektori konkurentsivõime hindamine. Juhendaja: Risto Sirgmets.

Pärnsalu, Karl. Optimeeriva järkamisliini seisakute analüüs OÜ Baltic Connexions näitel. Juhendaja: Risto Mitt.

Sei, Hendrik. Kõrguskasv ning okka- ja võrsehaiguste hinnang hariliku männi (Pinus sylvestris L.) järglaskatsealadel. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiit Maaten.

Tõnne, Hanno. Eesti metsa- ja puidusektori investeeringute mõju ning võrdlus kodumaise toiduainete tootmise ja põllumajandusega ning lähiriikide metsa- ja puidusektoriga. Juhendaja: Meelis Teder.

 

2016

Jõgela, Remo. Sojapõhine puiduliim uurea-formaldehüüdvaigu alternatiivina vineeritööstuses Tarmeko Spoon AS näitel. Juhendajad: Regino Kask, Risto Mitt.

Kalda, Rain. Pindmise spooni lõhenemine kase trei- ja höövelspooniga kaetud vineeril. Juhendaja: Regino Kask.

Kalder, Siim. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) ja hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puidus esinevate okste analüüs laasitud ja laasimata puudel. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Karu, Hans-Kristjan. Eriprojektiliste toodete tootmismahu suurendamine puidutööstusettevõttes. Juhendaja: Peeter Muiste.

Kask, Tõnis. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) elusvõra biomassi arvutusmudeli modelleerimine. Juhendaja: Allar Padari.

Käo, Rasmus. Ladustamise mõju pelleti tooraine kvaliteedile AS-i Graanul Invest näitel. Juhendajad: Peeter Muiste, Linnar Pärn.

Nõmme, Argo. AS RAIT toormaterjali visuaalse sorteerimise mõju lõpptoote väljatulekule. Juhendaja: Peeter Muiste.

Orlovski, Tiit. ROSBET-ÜT OÜ saeveski rekonstrueerimine. Juhendaja: Risto Mitt.

Peedosaar, Laura. Tootlikkuse ja seisakute analüüs AS Lasita Maja Production näitel. Juhendaja: Risto Mitt.

Peetermann, Hardo. Aastarõngaste laiuse, sügispuidu, tiheduse ja defektide omavaheliste seoste mõju hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) tugevusomadustele. Juhendaja: Regino Kask.

Sülla, Mikk. Kasevineeripaku käitlemise tehnoloogia UPM-Kymmene Otepää AS näitel. Juhendaja: Risto Mitt.

Tirmaste, Marvin. Laasitud mändide (Pinus Sylvestris L.) ja kuuskede (Picea abies (L.) Karst.) kasvu modelleerimine. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Toomjõe, Teele. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu tugevusparameetrite uurimine mittepurustaval ja purustaval meetodil. Juhendaja: Regino Kask.

Vister, Martti. Pakketingimuste mõju kasevineeri füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele tarneperioodi jooksul UPM-Kymmene Otepää AS näitel. Juhendajad: Regino Kask, Allan Sims.

 

2015

Arujõe, Kait. Metsakuivendamise mahud erametsamaal Hanso MK OÜ näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kaul, Mariliis. Raitwood Tartu terminali kesklao efektiivistamine. Juhendajad: Kuldar Ivandi, Peeter Muiste.

Kraav, Jaan. Hübriidhaava energiavõsa kasv ja biomassi omadused. Juhendajad: Hardi Tullus, Arvo Tullus (Tartu Ülikool).

Kukk, Jürgen. Eesti mehaanilise puidutööstuse jäätmete kasutuse analüüs. Juhendaja: Peeter Muiste.

Lääne, Rando. Kuiva saematerjali sorteerimisliini tootlikkuse uurimine, analüüs ja tõstmise võimalused AS Toftan näitel. Juhendaja: Risto Mitt.

Merdikes, Marten. Hübriidhaava kloonide, triploidse haava ja arukase kasvukäik ja maapealne biomass Agali võrdluskatses. Juhendajad: Hardi Tullus, Arvo Tullus (Tartu Ülikool).

Murumets, Garry. Männiplangu kuivamiskõverate eksperimentaalne määramine, simulatsioon ja optimeerimine tööstuslikus Nardi tüüpi kamberkuivatis. Juhendaja: Valdek Tamme.

Sooru, Marko. Vineeri füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste varieerumine ligunemise ja väljakuivamise tsüklite järel. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Zuba, Gert. Saematerjali sorteerimisjuhendite koostamine ja sorteerimise hindamine Combimill Sakala OÜ näitel. Juhendajad: Risto Mitt, Jaan Kers (Tallinna Tehnikaülikool).

Tammeväli, Siim. Saematerjali sorteerimismasinate võrdlus ja valik Combimill Sakala OÜ näitel. Juhendajad: Risto Mitt, Jaan Kers (Tallinna Tehnikaülikool).

Võlu, Madis. Priimo Mets OÜ järeltöötlusliini tootlikkuse analüüs. Juhendaja: Peeter Muiste.

 

2014

Epler, Kenno. Laasitud analüüsipuude mahtude ja juurdekasvude analüüs. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Karro, Kristjan. AS Aru Grupi komponenditehase analüüs ja töö parendamise võimalused. Juhendaja: Peeter Muiste.

Karu, Margus. Kasvavate puude laasimise mõju saematerjali kvaliteedile ja hinnale. Juhendajad: Vahur Kurvits, Allar Padari.

Koitmaa, Oliver. Küpsusdiameetri analüüs männi-, kuuse- ja kasepuistutes. Juhendaja: Henn Korjus.

Leht, Ott. Toorme mõju puitbriketi omadustele. Juhendajad: Regino Kask, Peeter Muiste.

Mikson, Mikk. AS Barrus saeveski pakkimisliini tootlikkuse analüüs. Juhendaja: Peeter Muiste.

Urbas, Andres. Hakkpuidu transpordikulude analüüs. Juhendajad: Peeter Muiste, Allar Padari.

 

2013

Hein, Meelis. Tootmismahu suurendamise võimalus kabafreesi kasutuselevõtuga ettevõttes UPM-Kymmene Otepää AS. Juhendajad: Regino Kask, Risto Mitt.

Hänin, Mailis. UV-kiirguse ja niiskuse mõju puit-plast komposiitmaterjalide paindeelastsusmoodulile. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Kajaste, Taavi. Siberi lehise (Larix sibirica Lebed.) kasvukäik Aidu karjääris ja kliima analüüs. Juhendajad: Maris Hordo, Andres Kiviste.

Kirsimägi, Rain. Metsamasinaoperaatorite töö tasustamise analüüs Stora Enso Eesti AS näitel. Juhendajad: Paavo Kaimre, Peeter Muiste.

Korjuhin, Rainer. Kasvavate puude laasimise mõju puidu omadustele ja kvaliteedile. Juhendaja: Peeter Muiste.

Poljakov, Ahto. Puitmaterjali tegeliku niiskussisalduse võrdlus monitooringu andmetega puidu kuivatites "Mühlböck" ja "Hekotek". Juhendajad: Peeter Muiste, Valdek Tamme.

Samsonov, Marti. Metsi läbivate elektriliinitrasside puitse biomassi produktsioon. Juhendajad: Risto Mitt, Allar Padari.

Schmidt, Meelis. Saematerjali sorteerimise tootlikkuse, kvaliteedi ja kadude omavahelised seosed ning automatiseeritud masinsorteerimise tasuvus AS Toftani näitel. Juhendaja: Regino Kask.

Veelak, Sten. Raiejäätmete omaduste muutused pikaajalisel ladustamisel. Juhendajad: Risto Mitt, Allar Padari.

 

2012

Aavik, Lauri. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna põhiteede rekonstrueerimise projekt. Juhendajad: Regino Kask, Risto Mitt.

Kaldoja, Kalle. Termotöödeldud liimpuidu liite kvaliteedi sõltuvus hööveldamise ja liimimise vahelisest ajast. Juhendaja: Jaak Pikk.

Müür, Maik. Kuumutamise mõju puidu tasakaaluniiskusele ja pundumisele. Juhendaja: Regino Kask.

Parkala, Heigo. Rikete esinemise seos höövelmaterjali niiskusega AS Rait tootmise näitel. Juhendaja: Jaak Pikk.

Rand, Alo. Puidutöötlemisettevõtte tootlikkuse analüüs Ecobirch AS Pärnu saeveski näitel. Juhendaja: Meelis Teder.

Sutt, Lauri. OÜ Reta Puit saeveski rekonstrueerimine. Juhendaja: Risto Mitt.

Sutt, Oliver. Kuumutamise mõju puitlaastplaadi mehaanilistele omadustele. Juhendaja: Regino Kask.

Zereen, Oliver. Toorme energiasisalduse mõju pelletitootmise kasumlikkusele, AS-i Graanul Investi näitel. Juhendajad: Risto Mitt, Peeter Muiste.

Tagel, Tanel. Baasvineeri tootmise efektiivsus UPM-Kymmene Otepää AS näitel. Juhendaja: Risto Mitt.

Tamberg, Mikk. Puidutöötlemisettevõtte konkurentsivõime analüüs Teamwood OÜ näitel. Juhendajad: Paavo Kaimre, Risto Sirgmets.

Vahi, Renald. Töökohtade struktuur ja tööjõuvajadus Eesti metsavarumis- ja puidutöötlemisettevõtetes. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Valb, Kaupo. Kütteks kasutatavate hakkpuidu proovide segamisel ja jaotamisel saadud tulemuste analüüs. Juhendajad: Risto Mitt, Allar Padari.

 

2011

Arumäe, Tauri. Laserskanneri andmete kasutamine takseertunnuste hindamiseks. Juhendaja: Mait Lang.

Hirs, Marek. Royal protsess. Juhendaja: Regino Kask.

Irdla, Marek. Erinevate meetoditega  võetud hakkpuidu proovide niiskuste ja kütteväärtuste võrdlemine. Juhendaja: Peeter Muiste.

Karulaas, Mihkel. LNG-vineeri tootmistehnoloogia ja toote järelvalve UPM-Kymmene Otepää AS näitel. Juhendaja: Regino Kask.

Killing, August. Erineva niiskusega kase spoonipakkude  mõju töödeldavusele kasutades ühesugust soojendus- ja keedurežiimi. Juhendaja: Peeter Muiste.

Koger, Kristjan. Kronometraaž spoonipakettide ladumise tööoperatsioonide näitel UPM-Kymmene Otepää AS-s. Juhendaja: Regino Kask.

Kõomägi, Ivar. Tootmistehnoloogiate tasuvuse võrdlus Lasva Liimpuidu AS näitel. Juhendaja: Jaak Pikk.

Leppik, Ranet. Termotöödeldud puidu pundumine ja niiskussisaldus. Juhendaja: Regino Kask.

Taremaa, Taavi. Kooreparandi koostamine okaspuu palkidele. Juhendajad: Risto Mitt, Allar Padari.

Viljak, Martin. WoodEye installeerimine  höövlitööstusesse. Juhendaja: Peeter Muiste.

 

2010

Kütt, Silver. Raiejäätmete koguse hindamine mudelpuude meetodil. Juhendajad: Peeter Muiste, Allar Padari.

Lind, Rivo. Ümarpuidu transpordi analüüs. Juhendajad: Paavo Kaimre, Allar Padari.

Mardo, Tarvo. Polüvinüülatsetaat adhesiivide liimühenduse nihketugevuse määramine ja võrdlus. Juhendaja: Regino Kask.

Matkamäe, Meelis. Orienteeritud laastuga puitlaastplaadi (OSB) ja Durelis/Populair füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine ja võrdlus. Juhendaja: Regino Kask.

Otsa, Heigo. Klaaskiud-, süsinik- ja kevlarkiud kangastega vineeri tugevdamine. Juhendaja: Regino Kask.

Paas, Tauro. Mineraalainete äravedu metsast seoses raiejäätmete kasutamisega. Juhendajad: Peeter Muiste, Allar Padari.

Simson, Reimo. Puitlaastplaadi liimühenduste tõmbetugevus. Juhendaja: Regino Kask.

Tagel, Tõnis. Erametsade raiemahtu mõjutavad tegurid. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Täkker, Endrik. Kasevineeri ja veekindla kasevineeri füüsikalis-mehaaniliste omaduste võrdlemine. Juhendaja: Regino Kask.

 

2009

Juronen, Markku. Hariliku kuuse (Picea abies L.) puidu mehhaanilised omadused Kunda tsemenditehase ümbruses. Juhendaja: Regino Kask.

Kase, Feliks. AS Erapuit rekonstrueerimine. Juhendaja: Peeter Muiste.

Kelk, Mart. Töödeldud puitlaastplaadi füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Jaak Pikk.

Kull, Andres. Eesti puidusektori konkurentsivõime analüüs AS Krediidiinfo andmetel. Juhendaja: Peeter Muiste.

Landra, Mirjam. Puidu modifitseerimise teoreetilised käsitlused ja termilise töötlemise mõju männipuidule (Pinus sylvestris L.). Juhendaja: Jaak Pikk.

Raud, Erik. Hariliku kuuse (Picea abies L.) puidu füüsikalised omadused Kunda tsemenditehase ümbruses. Juhendaja: Jaak Pikk.

Reial, Andres. Puitlaastplaadi füüsikalis-mehaaniliste omaduste sõltuvus niiskussisaldusest. Juhendaja: Regino Kask.

Tabun, Joosep. Keskmise tihedusega puitkiudplaadi (MDF) füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine ja võrdlus erinevate niiskuste juures. Juhendaja: Regino Kask.

 

2008

Gusseva, Darja. Materjalide kasutamise analüüs AS Palmako. Juhendaja: Jaak Pikk.

Kruglov, Innar. Puidu tööstuslik värvimine. Juhendaja: Peeter Muiste.

Mägi, Lauri. Haab vineeri toorainena. Juhendaja: Peeter Muiste.

Paabo, Peeter. Orienteeritud laastuga puitlaastplaadi (OSB) füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine ja võrdlus. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Paas, Rüllo. 2005. aasta tormikahjustuste mõju Eesti puidukaubandusele. Juhendaja: Meelis Teder.

Poljatšenko, Roman. Konvektiivkuivatamise kvaliteedi hindamise teoreetilised ja eksperimentaalsed meetodid. Juhendajad: Peeter Muiste, Valdek Tamme.

Rebane, Aleksander. Puitlaastplaadi füüsikalis-mehaaniliste omaduste sõltuvus niiskussisaldusest. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Uustalo, Hektor. Innovatsioon ja ettevõtlus Eesti metsasektoris. Juhendaja: Meelis Teder.

 

2007

Jürisson, Janno. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu füüsikalised  ja mehaaanilised omadused soopuistutes. Juhendaja: Jaak Pikk.

Piirisalu, Meelis. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu füüsikalised ja mehaanilised omadused mustika ja pohla metsakasvukohatüübis. Juhendaja: Regino Kask.