Lõpetamisega seotud tähtajad 2019

2019. aasta juunis õpinguid lõpetada soovijatele olulised kuupäevad ja tähtajad

2019.a. lõputööde kaitsmiskomisjonide koosseisud metsandus- ja maaehitusinstituudis

2019.a. lõputööde kaitsmiskomisjonide koosseisud metsandus- ja maaehitusinstituudis

Lõpetamisega seotud tähtajad 2020

2020. aasta juunis õpinguid lõpetada soovijatele olulised kuupäevad ja tähtajad

Lõputöö teema avaldus

Lõputöö teemad metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse üliõpilastele

2020. aastaks lõputöö teemat otsivatele metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuseastme ning metsamajanduse magistriastme üliõpilastele pakutakse alljärgnevaid lõputöö teemasid (täiendatud 10.10.19):

 

Meelespea lõputöö kaitsjale

Siit leiad kasulikud nõuanded lõputöö kaitsjale

Lõputöö vahele tuleb kõige lõppu lisada lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja /või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

On võimalik, et hoolimata ülikoolile töö osas õiguste üleandmisest, ei kuulu lõputöö avalikustamisele erinevatel põhjustel. Mitteavalikustamiseks tuleb esitada PÕHJENDATUD taotlus.

Vastavad avalduse vormid leiate: EMÜ kodulehelt Õppijale - Õppimine - Dokumendivormid alt

NB! Avaldused tuleb esitada hiljemalt 3 kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile!

Ehitusinseneriõppe lõpetajad saavad esmase kutse

Alates 2013. aasta juunist on Eesti Maaülikoolil õigus anda õppekavade "Maaehitus" ning "Vesiehituse ja veekaitse" lõpetajatele lõputöö kaitsmiskomisjoni poolt ehitusinseneri kutseala esmane kutse vastavalt:

Maaehituse õppekava lõpetajatele:
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, esmane kutse, üldehitus

Vesiehituse ja veekaitse õppekava lõpetajatele:
Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, esmane kutse;
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, esmane kutse.

Ehitusinseneri kutseala esmase kutse andmise kord

Metsandus- ja maaehitusinstituudi magistriõppesse sisseastumiseks teemad ja eksamiküsimused

Magistriõppesse sisseastumiseks EI PEA eksamit sooritama:

 

Teistele ettevalmistamiseks suunavad küsimused:

Õppekava: "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus"

Õppekavad: "Metsamajandus" või "Metsatööstus"

 

AKADEEMILISTE KRAADIDE ANDMISE KORD

Dokument sätestab bakalaureuseõppe, magistriõppe, ehitusinseneriõppe jt lõpetamise ning bakalaureusekraadi, magistrikraadi andmise tingimused ja korra Eesti Maaülikoolis.

Kinnitatud EMÜ nõukogu 29.05.14 otsusega nr 1-5/9, muudetud 27.11.14 määrusega nr 22.

 

Eesti Maaülikooli bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ning kord

Lõputöö vormistamise nõudeid vaata Üliõpilastööde vormistamise alt. Samas on ka lühikokkuvõtete näidisfailid ning töö vahele köidetavate lihtlitsentside failid.

Tööpakkumised

Seoses tarneahela sertifitseerimise teenuste järjepideva laienemisega otsib BM TRADA oma kollektiivi
TARNEAHELA SERTIFITSEERIMISE AUDIITORIT. Vaata lähemalt siit.

 

Tallinna Vesi otsib võrkude arenduse osakonda tehnilist konsultanti. Vaata lähemalt siit. Kandideerimine kuni 28.05.2019.

 

Seoses tegevuste laienemisega Eestis, otsib NEPCon (Nature, Economy and People Connected) oma meeskonda uut liiget, kes koolitatakse tarneahela audiitoriks erinevate keskkonnastandardite alal (näiteks  FSC®, PEFC™, SBP jt). Vaata lähemalt siit. Kandideerimine kuni 02.06.2019.