Lõputööde kaitsmistega seotud tähtajad augustis 2020

„Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus“ bakalaureuse kuupäevad:

Lõputöö esitamise tähtaeg on 17. august kell 16.00

Retsensioonide esitamise tähtaeg 24. august kell 12.00

Lõputööde kaitsmine 26. august 2020. Ajakava on lisatud 18. augustil ja asub SIIN.

„Vesiehitus ja veekaitse" bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe kuupäevad:

Lõputöö esitamise tähtaeg on 17. august kell 16.00

Retsensioonide esitamise tähtaeg 24. august kell 12.00

Lõputööde kaitsmine 26. august 2020. Ajakava on uuendatud 25. augustil ja asub SIIN.

„Puidutöötlemise tehnoloogia“ rakenduskõrgharidus, „Loodusvarade kasutamine ja kaitse“ bakalaureus „Metsandus“ bakalaureus, „Metsamajandus“ ja „Metsatööstus“ magister kuupäevad:

Lõputööde esitamise tähtaeg on 10. august 2020 kell 16.00

Retsensioonide esitamise tähtaeg 14. august kell 12.00

Kaitsmised 19. august 2020. Ajakava on uuendatud 17. augustil ja asub SIIN.

 

Lõputöö üleslaadimine

Elektrooniline ASICE-vormingus, allkirjadega lõputöö laetakse üles kahte kohta: lõputöö saatmise juhend

 1. EMÜ raamatukogu lehele: http://library.emu.ee/oppijale/
 2. MI õppetoolidel erinevatesse keskkondadesse/isikutele:
  1. Maaehitus - MI.1672 Lõputöö (Moodle)
  2. Metsamajandus, metsatööstus, geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus - MI.1670 Magistritöö (Moodle)
  3. Metsandus, loodusvarade kasutamine ja kaitse, geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus  - MI.1821 Bakalaureusetöö (Moodle)
  4. Puidutöötlemise tehnoloogia - MI.1931 Lõputöö (Moodle)
  5. Vesiehitus ja veekaitse - MI.1672 Lõputöö (Moodle)

Diplomite kättesaamine

Diplomi kätte saamisel on kolm võimalust:

1. Ise järele tulles Metsandus- ja maaehitusinstituudi õppekorraldusest (Kreutzwaldi 5,  A-korpus, ruum 2A4). Palun arvestada järele tulemise ajaga:

Kõik erialad, v.a Maaehitus ning Vesiehitus ja veekaitse:

17. juuni kell 10-13

18. juuni kell 14-17

Kõik erialad:

29. juuni kell 10-13

30. juuni kell 14-17

Alates 1. juulist 9.00-15.00 saab diplomi kätte õppeosakonnast Kreutzwaldi 1a. Ette helistada tel 731 3039 või kirjutades e-posti aadressil sirje.ruus@emu.ee.

2. Soovi korral on võimalik diplom kätte saada ka posti teel. Selleks tuleb esitada kirjalik digiallkirjastatud avaldus, millele on märgitud korrektne ja täpne aadress, kuhu diplom saabub. Avaldus tuleb saata merit.karro@emu.ee.

3. Diplomi võib vajaduse korral välja võtta ka volitatud esindaja. Volitamiseks tuleb täita ja esitada volikiri. Diplomi saab kätte eespool esitatud aegadel.

Dokumendivormid:

Avaldus diplomi saatmiseks postiga

Volikiri

MI õppeaasta lõpetamine 2020

Virtuaalne lõpuaktus
Metsandus- ja maaehitusinstituudi virtuaalne lõpuaktus toimub 22. juunil kell 12.00.

Aktus on jälgitav SIIN (link lisandub lähiajal), sündmus Facebookis

 

EMPL kõrghariduse preemiad parimate lõputööde autoritele

EMPL kõrghariduse preemiad parimate lõputööde autoritele:

 • EMÜ Metsandus-ja Maaehitusinstituudi metsatööstuse magistritöö– 600€
 • EMÜ Metsandus-ja Maaehitusinstituudi puitkonstruktsioonide (ehitus) magistritöö – 600€
 • EMÜ Puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse lõputöö-600€

Parim magistritöö selgitatakse välja iga aasta kevadel kaitsmiskomisjoni ettepanekute alusel. Arvesse võetakse töö hinnet ja kvaliteeti. Eelkõige hinnatakse lõputöö autori pühendumist tööle ja tema pädevust ning teadmisi töö teemavaldkonna läbitöötamisel. Täiendavalt arvestatakse töö eksperimentaalset iseloomu ja uusi tekkinud teadmisi, samuti rakenduslikke võimalusi Eesti metsa- ja puidutööstuse arengule kaasaaitamisel. Töö peab olema avalikkusele kättesaadav.

Lisainfo: Pille Meier, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Lõpetamisega seotud tähtajad 2020

2020. aasta juunis õpinguid lõpetada soovijatele olulised kuupäevad ja tähtajad

Lõputöö teema avaldus

Lõputöö teemad metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse üliõpilastele

2020. aastaks lõputöö teemat otsivatele metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuseastme ning metsamajanduse magistriastme üliõpilastele pakutakse alljärgnevaid lõputöö teemasid (täiendatud 04.06.2020):

 

Meelespea lõputöö kaitsjale

Siit leiad kasulikud nõuanded lõputöö kaitsjale

Lõputöö vahele tuleb kõige lõppu lisada lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja /või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

On võimalik, et hoolimata ülikoolile töö osas õiguste üleandmisest, ei kuulu lõputöö avalikustamisele erinevatel põhjustel. Mitteavalikustamiseks tuleb esitada PÕHJENDATUD taotlus.

Vastavad avalduse vormid leiate: EMÜ kodulehelt Õppijale - Õppimine - Dokumendivormid alt

NB! Avaldused tuleb esitada hiljemalt 3 kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile!

Ehitusinseneriõppe lõpetajad saavad esmase kutse

Alates 2013. aasta juunist on Eesti Maaülikoolil õigus anda õppekavade "Maaehitus" ning "Vesiehituse ja veekaitse" lõpetajatele lõputöö kaitsmiskomisjoni poolt ehitusinseneri kutseala esmane kutse vastavalt:

Maaehituse õppekava lõpetajatele:
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, esmane kutse, üldehitus

Vesiehituse ja veekaitse õppekava lõpetajatele:
Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, esmane kutse;
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, esmane kutse.

Ehitusinseneri kutseala esmase kutse andmise kord

Metsandus- ja maaehitusinstituudi magistriõppesse sisseastumiseks teemad ja eksamiküsimused

Magistriõppesse sisseastumiseks EI PEA eksamit sooritama:

 

Teistele ettevalmistamiseks suunavad küsimused:

Õppekava: "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus"

Õppekavad: "Metsamajandus" või "Metsatööstus"

 

AKADEEMILISTE KRAADIDE ANDMISE KORD

Dokument sätestab bakalaureuseõppe, magistriõppe, ehitusinseneriõppe jt lõpetamise ning bakalaureusekraadi, magistrikraadi andmise tingimused ja korra Eesti Maaülikoolis.

Kinnitatud EMÜ senati 27.02.2020 otsusega nr 1-28/4.

Eesti Maaülikooli bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ning kord

Lõputöö vormistamise nõudeid vaata Üliõpilastööde vormistamise alt. Samas on ka lühikokkuvõtete näidisfailid ning töö vahele köidetavate lihtlitsentside failid.