Kinnisvarateemaliste üliõpilastööde konkurss

Eesti Kinnisvarafirmade Liit kuulutab välja kinnisvarateemaliste üliõpilastööde konkursi - tööde esitamise tähtaeg 15.08.2018

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) kuulutab välja kinnisvarateemasid käsitlevate lõputööde konkursi kategooriates „Säravaim kinnisvaratäht“ ja „Tõusev kinnisvaratäht“.

EKFLi poolt välja antava preemia eesmärgiks on läbi tunnustuse tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektorile, uute ideede ja rakenduste toetamine erialaliidu poolt.

Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ ja „Tõusev kinnisvaratäht“ statuut

 • Konkursile saab esitada kinnisvarateemalise (kinnisvaraarenduse, -vahenduse, -turunduse, -juriidika jms) magistritöö, bakalaureusetöö või rakenduskõrgharidusõppe  lõputöö (edaspidi nimetatud diplomitöö).
 • Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima magistritöö autorile ja preemia „Tõusev kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima bakalaureuse- või diplomitöö autorile.
 • Hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.
 • Töö keel: eesti või inglise.
 • Töid saavad esitada Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli (sh TTÜ Tallinna Kolledži), Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Estonian Business Schooli üliõpilased tingimusel, et tööle on lisatud juhendaja soovitus.
 • Esitatud töö peab olema kaitstud mitte varem kui aasta enne konkursile esitamist.
 • Töö peab olema esitatud pdf-failina EKFLi juhatusele aadressil ekfl@ekfl.ee hiljemalt 15.augustiks 2018.a.
 • Hindamiskomisjoni kuuluvad EKFLi juhatuse liikmed. Juhatus võib määratud komisjoni koosseisu ka teisi isikuid.
 • EKFL-l on õigus tööd edastada hindamiseks ja muudel eesmärkidel Liidu liikmetele.
 • Preemia suuruseks 2018.aastal on parima magistritöö eest 500 eurot ja parima bakalaureuse- või diplomitöö eest 300 eurot.
 • Kategooriatele väärilise töö puudumisel võib hindamiskomisjon otsustada preemiat mitte välja anda.
 • EKFLi liikmetel ja partneritel on võimalik esitada endapoolseid eripreemiaid ja äramärkimisi.
 • Komisjoni liikmeks ei saa olla isik, kelle töö on antud aastal esitatud preemia saamiseks või on esitatud töö juhendajaks. Sel juhul otsustab juhatus asendusliikme valimise.
 • Preemia antakse üle Liidu sügiskonverentsil, kus üliõpilasel on võimalus esineda oma lõputööd tutvustava ettekandega.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (asutatud 1994.a.) on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.

Tööpakkumised

Puidukoda otsib KVALITEEDISPETSIALISTI - tähtaeg 29.08.2018.

Puidukoda otsib TOLLIDEKLARANT-OSTULOGISTIKUT - tähtaeg 29.08.2018.

 

Lõputööde kaitsmiste ajakavad 2018

Lõputööde kaitsmiskomisjonid 2018. aastal

Lõpetamisega seotud tähtajad 2018

2018. aasta juunis lõpetada soovijatele olulised kuupäevad ja tähtajad

Lõpetamisega seotud tähtajad 2019

2019. aasta juunis õpinguid lõpetada soovijatele olulised kuupäevad ja tähtajad

Lõputöö teema avaldus

Lõputöö teemad metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse üliõpilastele

2019. aastaks lõputöö teemat otsivatele metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuseastme ning metsamajanduse magistriastme üliõpilastele pakutakse alljärgnevaid lõputöö teemasid (täiendatud 01.06.18):

 

Meelespea lõputöö kaitsjale

Siit leiad kasulikud nõuanded lõputöö kaitsjale

Lõputöö vahele tuleb kõige lõppu lisada lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja /või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

On võimalik, et hoolimata ülikoolile töö osas õiguste üleandmisest, ei kuulu lõputöö avalikustamisele erinevatel põhjustel. Mitteavalikustamiseks tuleb esitada PÕHJENDATUD taotlus.

Vastavad avalduse vormid leiate: EMÜ kodulehelt Õppijale - Õppimine - Dokumendivormid alt

NB! Avaldused tuleb esitada hiljemalt 3 kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile!

Ehitusinseneriõppe lõpetajad saavad esmase kutse

Alates 2013. aasta juunist on Eesti Maaülikoolil õigus anda maaehituse ning veemajanduse õppekava lõpetajatele lõputöö kaitsmiskomisjoni poolt ehitusinseneri kutseala esmane kutse vastavalt:

Maaehituse õppekava lõpetajatele:
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, esmane kutse, üldehitus

Veemajanduse õppekava lõpetajatele:
Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, esmane kutse;
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, esmane kutse.

Ehitusinseneri kutseala esmase kutse andmise kord

Metsandus- ja maaehitusinstituudi bakalaureuseeksami ja magistriõppesse sisseastumiseks eksamiküsimused

AKADEEMILISTE KRAADIDE ANDMISE KORD

Dokument sätestab bakalaureuseõppe, magistriõppe, ehitusinseneriõppe jt lõpetamise ning bakalaureusekraadi, magistrikraadi andmise tingimused ja korra Eesti Maaülikoolis.

Kinnitatud EMÜ nõukogu 29.05.14 otsusega nr 1-5/9, muudetud 27.11.14 määrusega nr 22.

 

Eesti Maaülikooli bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ning kord

Lõputöö vormistamise nõudeid vaata Üliõpilastööde vormistamise alt. Samas on ka lühikokkuvõtete näidisfailid ning töö vahele köidetavate lihtlitsentside failid.