Õppepraktikad

Metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuse- ja magistriõppekavade 2018. aasta suviste õppepraktikate graafik

2018. aasta suviste õppepraktikate graafik - uus, parandatud variant lisatud 11.05.2018

Õppepraktikatele registreerumise juhend

Suvistesse õppepraktika rühmadesse registreerumine toimub õppeinfosüsteemi kaudu. Registreerumise avanemise kohta saadetakse üliõpilastele teade ÕIS-i kaudu. Juhised registreerumiseks:
1. praksigraafikuga saate tutvuda http://mi.emu.ee/oppeinfo/praktikad/;
2. täiendamisel...

Kui on probleeme, palun pöörduge dekanaati või kirjutage: anneli.veemees[at]emu.ee

Õppepraktikate kord

Käesolev kord reguleerib Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsandus- ja maaehitusinstituudi õppekavade üliõpilaste õppepraktikate toimumist:

Bakalaureuseaste: metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavade üliõpilased;

Magistriaste: metsamajanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse ning taastuvenergia ressursside õppekavade üliõpilased.

Järvselja ühiselamute sisekorraeeskiri

I PÕHIALUSED

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ühiselamuid kasutavatele isikutele.

2. Eeskiri määrab ja reguleerib kasutajate suhteid ühiselamuga ning määrab kasutajate käitumisreeglid.
 

Toitlustamine ja majutus Järvseljal