Õppekavad

Metsandus- ja maaehitusinstituudis õpetatavad õppekavad

Bakalaureuseastme õppekavade alla on koondatud kuni kaks erinevat eriala, millele on bakalaureuseastme õpingute ajal võimalik spetsialiseeruda. Spetsialistina vastaval erialal tööle asumiseks on soovitatav läbida ka magistriastme õpingud.

Geodeesia ja maakorraldus bakalaureuseõppekava; geodeesia, Geodeesia ja maakorraldus magistriõppekava

Loodusvarade kasutamine ja kaitse bakalaureuseõppekava; loodusvarade kasutamise ja kaitse magistriõppekava

Loodusvarade kasutamine ja kaitse (bakalaureuseõpe)

 

Metsanduse bakalaureuseõppekava; metsatööstuse ning metsamajanduse magistriõppekavad

Metsandus (bakalaureuseõpe) (spetsialiseerumine metsamajanduse või metsatööstuse erialale)

Metsamajandus (magistriõpe)

Metsatööstus (magistriõpe)

Maaehituse ehitusinseneriõppe ehk bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud õppekava

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)

Vesiehitus ja veekaitse ehitusinseneriõppe ehk bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud õppekava

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)

Puidutöötlemise tehnoloogia

Vastuvõtutingimused

Õppekava nimetus

Vastuvõtutingimused *

Maks. punktid

Loodusvarade kasutamine ja kaitse,

Metsandus

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

kitsas matemaatika** (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

 

30 punkti

Geomaatika,

Maaehitus,

Veemajandus

 

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

lai matemaatika või vastuvõtukatse (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

 

30 punkti

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks kandidaadi ühe parema tulemusega riigieksami tulemus. Laia matemaatika eksami nõude täitmiseks arvestatakse kandidaadi enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksami tulemus. Eesti keele eksami nõude täitmiseks arvestatakse kirjandi tulemus.

** Laia matemaatika eksami sooritanutel teisendatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks laia matemaatikaeksami tulemus. Selleks lisatakse laia matemaatika riigieksami tulemusele juurde 16 punkti (riigieksami 100-punktiskaalal, maksimum tulemus jääb 100 punkti). Punktid lisatakse ka enne 2014. a. sooritatud matemaatika riigieksamile, kuna see on võrdsustatud laia matemaatikaga.

Puuduvad riigieksamid asendatakse keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega, v.a laia matemaatika ja enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam.

Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.