Geomaatika õppetool

Postiaadress  

    Geomaatika õppetool
    Metsandus- ja maaehitusinstituut
    F. R. Kreutzwaldi 5, ruum 2A21

E-post: geo@emu.ee

Telefon: +372 7 313 119  

Õppetooli hoidja:

   Aive Liibusk,  dotsent, PhD,
   F. R. Kreutzwaldi 5, ruum 2A22,
   tel + 372 7 313 196,
   e-post:
aive.liibusk@emu.ee

 

Geomaatika õppetool tegeleb geodeesia, fotogramm-meetria, kinnisvara- ja maakorraldusealase õppe- ja teadustööga ning arendustegevusega.

Info jagamiseks geomaatika õppetoolis on avatud list geomak@lists.emu.ee. Selle eesmärgiks on vahetada infot õppejõudude, praeguste kui ka endiste õpilaste ning muidu huvitatud isikute vahel. Infot võib jagada vabalt mõlemapoolselt nii õppetöö, projektide, tööpakkumiste vms osas. Siiski selleks, et kirju saata ja saada, tuleb olla listi liige. Listiga saab liituda aadressil: https://lists.emu.ee/wws/lists.