Maaehitus

KONTAKT

Postiaadress:

                 Eesti Maaülikool
                 Metsandus- ja maaehitusinstituut
                 Maaehituse ja veemajanduse õppetool
                 Fr. R. Kreutzwaldi 5, ruum 1C21
                 51014 Tartu

E-post:     ehitus@emu.ee

Tel.:          +372 731 3183

 

Juhataja: dots. Alexander Ryabchikov
                E-post:  alexander.ryabchikov@emu.ee
                Tel.:      +372 731 3173
                Ruum:   1C8

Maaehituse valdkonna vastutav ja õppekava juht: prof. Jaan Miljan
                E-post:  jaan.miljan@emu.ee
                Tel.:      +372 731 3177
                Ruum:   1C12