Uudiste arhiiv

2016. A. LÕPUTÖÖDE TEEMAD

Jrk nr

 Lõputöö teema

 Juhendaja(d)  Juhendatav?
1

Kolmekihilise ristkihtpuitplaadi (CLT) füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine. Märkus: plaadi paksus, tüüp ja puiduliik määratletakse koos juhendatavaga; antud üldteemal on võimalik teha mitu lõputööd

R. Kask, M. Teder

 
2

Erinevate puitkonstruktsioonide projekteerimisstandardite võrdlev analüüs kandepiirseisundis (võib olla mõne konkreetse ehitise näitel)

M. Teder

 
3

Erinevate puitkonstruktsioonide projekteerimisstandardite võrdlev analüüs kasutuspiirseisundis (võib olla mõne konkreetse ehitise näitel)

M. Teder

 
4

Mõningate enim vajaminevate puitnaaglitega puit-puiduga liidete arvutusaluste koostamine läbi eksperimentaaluuringute

M. Teder

 Olemas
5

Muinsuskaitset käsitlevate uurimistööde teemad, mille järele on praktiline vajadus (huvi korral pöörduda teema juhendaja poole)

M. Teder

 
6

OSB-2 plaadi ligunemise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju mehaanilistele ja füüsikalistele omadustele

H. Lille, R. Kask

 
7

Kasevineeri ligunemise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju liimikihtide nihketugevusele

H. Lille, R. Kask

 
8

Veiselautade ventilatsioonisüsteemide võrdlus ja nende mõju ehituskonstruktsioonide kestvusele

J. Miljan, M. Miljan

 
9

Ehitusmaterjalide ja –konstruktsioonide tootmise CO2 ja primaarenergiamahukus 

J. Miljan

 Olemas
10

Puidu ja puidupõhiste ehitustarindite tootmise CO2 ja primaarenergiamahukus

M. Miljan, J. Miljan

 
11

Energiakulude vähendamise võimalused EMÜ õppehoones Kreutzwaldi 5

M. Kams

 
12

Talu meierei rekonstrueerimine

J. Miljan

 
13

Põhupakkidest soojustusega energiatõhusad puitkarkasselamud

J. Miljan

 
14

Põhupakkidest soojustusega puitkarkasselamute ehitamise tehnoloogia

J. Miljan

 
15

Ristkihtpuidust seinaelemendid ja nende kandevõime

M. Miljan, M-J. Miljan

 Olemas
16

Suuresildeliste liittalade katsetused

M. Teder

 Olemas
17

Kiudude mõju uurimine betooni mahukahanemisele

A. Ryabchikov

 
18

Teraskiudude kuju ja omaduste mõju kiudbetooni tugevusnäitajatele

A. Ryabchikov

 Olemas
19

Klaasplastarmatuuri ankurdamise võimaluste uurimine

A. Ryabchikov

 Olemas
20

Kiilvaiade horisontaalkandevõime uurimine

M. Mets, V. Leppik

 
21

Kiilvaiade paindekandevõime uurimine

M. Mets, V. Leppik

 
22

OSB plaadi ligunemise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju mehaanilistele ja füüsikalistele omadustele

H. Lille

 Olemas
23

Põllumajandushoonele uue funktsiooni leidmine ja hoone rekonstrueerimine

J. Miljan

 Olemas
24

Põllumajandushoonete energiatõhususe määramise metoodika põhupakkidest seintega kanal näitel

J. Miljan

 
25

Ehituskvaliteedi tagamise juhis väikeettevõtetele Eestis

K. Sahk

 Olemas
26

Energiatõhusus Väätsa eakate kodu näitel

M.-J. Miljan, J. Org

 Olemas
27

Ehitise vastuvõtmise problemaatika

K. Sahk

 Olemas
28

Vaakumsoojustuspaneelide omaduste uurimine ja rakendamine

T. Teppan

 Olemas
29

Erinevate kiududega armeeritud betoonplaatide mehaaniliste omaduste uurimine

A. Ryabchikov

 Olemas
30

Erinevate täitematerjalidega kergsavide omaduste uurimine ja kasutusvõimalused ehituses

K. Akermann

 
31

Kergsavist piirete soojustehniliste omaduste uurimine ning nende mõju hoone sisekliimale

K. Akermann

 
32

Savikrohvide omadused ning kasutamine sise-ja välisviimistluses

K. Akermann

 
33

Soojusisolatsioonimaterjalide vastuvõtlikkus loomsetele kahjustustele ja puitmaterjali kasutamise mõju hoone energiamahukusele

J. Miljan, M. Miljan

 Olemas
34

Ehitustooted õlikanepi tootmise jääkidest

J. Miljan

 Olemas