Uudiste arhiiv

Maaehituse eriala magistritööde kaitsmine toimub 9.-10. juunil 2015 kell 9.00
Fr. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 1C2

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis
9. juuni 2015
9.00 Anslan, Kristo Tööstuskanepi omaduste uurimine ja kasutusvõimalused ehituses Studying the Properties of Industrial Hemp and its Usability in Construction
9.35 Jõgiaas, Aivo Puidust I-taladest põrandapaneeli servatalade siirded seinte all Deflections of Timber I-beams under Edge Beams of Floor Panels
10.10 Smoljakova, Kätlin Tselluvill ja selle omadused ning kasutusvõimalused välispiirete soojustamisel Cellulose Fibers and its Properties and Using for the Envelope Insulation
10.45 Naaber, Lauri Tartu Veski tn 6 katusekonstruktsioonide ja veeviimarite ülevaade, analüüs ja renoveerimislahendused Tartu Veski Street 6 Roof Constructions and Rainwater Systems. Review, Analusis and Renovation Solutions
11.20 Pihlapson, Peep Puit-metall sõrestikpostide ja puit-betoon komposiit seinapaneelide katsetused ning analüüs Testing and Analysis of Timber-metal Lattice Griders and Timber-concrete Composite Wall Panels
11.55 Margna, Külliki Tartu turuhoone katuse endiste puitsõrestike uurimine Research on the Former Wooden Roof Trusses of Tartu Market Hall
12.30 Seppet, Joonas Kolmekihilise ristkihtpuidu füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste uurimine The Investigation of Physical-mechanical Properties of Three-layered Cross Laminated Timber
13.05-13.40 LÕUNA
13.40 Mölder, Joosep Liim- ja ristkihtpuidu kihtide arvu mõju muljumistugevusele naagelliites Influence of Number of Layers on Embedment Strength of Dowel Connections for Gluelam and Cross-laminated Timber
14.15 Nõmme, Ergo Kasutuses olnud konstruktsioonipuidu uurimine mittepurustavalt ja purustavalt Investigation of Used Lumber with Nondestructive and Destructive Methods
14.50 Neeme, Tiit Elamute vahelae lahenduste võrdlus Ceiling Solutions and Comparison for Residential Buildings
15.25 Veski, Jane Puitkonstruktsioonide majanduslikult optimaalse soojustuskihi paksuse leidmine Cost-optimal Insulation Thickness in Wooden Structures
16.00 Kapp, Ragnar Augustatud puittalade uurimine Investigation of Timber Beams with Holes

 

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis

 

10. juuni 2015

9.00 Persidski, Rauno Raudbetooni kloriidikindluse uurimine betooni tugevusklassi ja lisandi näitel Analysis of Chloride Resistance of Reinforced Concrete by Strenght Class and Admixture
9.35 Teder, Triina Massiivpuidust võrkkooriku modelleerimmine ja selle käitumise uurimine koormamisel Modelling a Gridshell of Solid Timber and Examining its Behaviour under the Load Test
10.10 Nestor, Maili TLÜ Rakvere Kolledži õppehoone ehitustehnilise seisukorra analüüs ja muinsuskaitse eritingimusi arvestavad soojustehnilised lahendused Analyses of Building Structures at Rakvere College of Tallinn University and Technical Thermal Solutions According to Heritage Protection Requirements
10.45 Aren, Rainer Kiudbetooni kasutamine ehituses ja selle mehaanilised omadused Mechanical Properties of Fibre-reinforced Concrete and Application in Construction
11.20 Turk, Tauri Translatoorsete koorikute modelleerimine puidupõhistest lamellidest ja nende mudelkatsetused Modelling of the Traditional Shells of Wood-based Lamellae and Their Model Tests
11.55 Randman, Priit Kolga mõisa viinavabriku kandekonstruktsioonide insener-tehniline lahendus rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Engineering Solution of Bearing Structures for Reconstruction Project of Kolga Manor's Distillery
12.30 Valge, Ivo Mõnedes Eestis levinud okas- ja lehtpuudes ristikiudu heli levimisaja mõõtmine ja tulemuste analüüs Investigation of Stress Wave Transmission Time Perpendicular to Grain in some Softwoods and Hardwoods Grown in Estonia
13.05-13.40 LÕUNA
13.40 Ütsik, Lauri Kuuse (picea abies) ja männi (pinus sylvestris) konstruktsioonipuidu tugevussorteerimine erinevate meetoditega Investigation of Spruce (picea abies) and Pine (pinus sylvestris) Structural Timber with Different Strength Grading Methods
14.15 Palm, Ingemar Ehitustööde kvaliteedi kujunemine tööde teostamise käigus. Ettevõtte ja projekti mõjutused (Tapa erikooli näitel) Construction Work Quality Regulations. Influences of Construction Firm and Project
14.50

Teidla, Riho ja

Tulik, Silver

Teraskiududega lisaarmeeritud  raudbetoonsilluste painde- ja nihketugevuse katseline uurimine Experimental Investigation of Flexural and Shear Strength of Steel-rods and Steelfibers Reinforced Concrete Lintels
15.30 Kalavus, Ott
Kinnine kaitsmine
Erinevate konstruktsioonitüüpidega üksikelamute elukaare energiamahukuse analüüs Life Cycle Energy Analysis of Residential Buildings with Different Structures