Uudiste arhiiv

Maaehituse eriala magistritööde kaitsmine toimub 2.-3. juunil 2016 kell 9.00
Fr. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 1C2

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

2. juuni 2016

9.00

Silver Kruus

Niiskuskindla kasevineeri füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste varieerumine ligunemise ja väljakuivamise tsüklite järel Variation in physical and mechanical properties of exterior birch plywood after soaking and oven-drying cycles Harri Lille,
Regino Kask
Alexander Ryabchikov
9.40 Rauno Hein Tammepuidust plaatnaaglitega ühendatud liittalade katsed The experiments of timber beams connected with oak plate dowels Marko Teder Martti-Jaan Miljan
10.20 Julia Vizel Energiatõhusus Väätsa eakate kodu näitel - monitooringu roll energiatõhususe analüüsis ning optimeerimismudeli koostamine Energy efficiency in Väätsa retirement home - the role of monitoring in analysis and proposed model for energy optimization Jüri Org,
Martti-Jaan Miljan
Üllar Juhanson
11.00 Tõnu Timma Klaaskiudsarruse nakketugevuse määramine väljatõmbekatsega Investigation of bond strength  of glass fiber reinforced polymer bars on direct pullout Alexander Ryabchikov Jaak Valgur
11.40 Karli Lutter Tallikomplekside seisukorra võrdlev analüüs koos insener-tehnilise lahendusega Comparative analysis of the stable complex with technical solutions Tõnis Teppand Ragnar Pabort
12.20 Mihkel Teor Ehitusmaterjalide ja tarindite sisendenergia Embodied energy of building materials and structures Jaan Miljan Kristina Akermann
13.00 Sten-Maikel Udras Teraskiudude kuju ja omaduste mõju kiudbetoonelementide paindetugevusele The impact of shape and properties of steel fibres on the flexural strength of fibre reinforced concrete elements Alexander Ryabchikov Mati Laurson
13.40 Kuido Kuiv Tekstiilijäätmetest valmistatud isolatsioonimaterjali kasutusvõimalused ehituses Using possibilities of textile waste as insulation material in construction Martti-Jaan Miljan,
Jaan Miljan
Kristina Akermann

 

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

 

3. juuni 2016

9.00 Ivo Kirsiaed Ehituskvaliteedi tagamise juhend väikeettevõtetele Eestis Construction quality assurance guide for small companies in Estonia Kaarel Sahk Martin Mõistus
9.40 Meelis Leetjõe Ahja jõe vesiveskite olukord ja Roti vesiveski hoonekompleksi seisukorra hindamine ning ettepanekud renoveerimiseks The state estimation of the Ahja river water-mills and the Roti water-mill building complex and the renovation proposals Vello Pallav Andres Uus
10.20

Peeter Karja,
Kaarel Kümnik

Betoonilisandite uurimine happelises ja liigniiskes keskkonnas sõltuvalt betooni tugevus- ja keskkonnaklassist Analysis of concrete mixtures in acidic and waterlogged environment according to the strength and exposure class Jaan Miljan Erki Lember
11.00 Mikk Pettai Haage Agro OÜ lüpsifarmi I korpusele uue väljundi andmine - rekonstrueerimise ja uue hoone ehituse võrdlev analüüs Giving the new output to Haage Agro OÜ dairy farm first corps - comparative analysis of reconstruction and construction of the new building Jaan Miljan Jüri Org
11.40 Mart Lindpere Erinevate kiududega kiudbetoonplaatide mehaaniliste omaduste uurimine Investigation of mechanical properties of fibre-reinforced concrete slabs Alexander Ryabchikov Renno Reitsnik
12.20 Ander Kangro Kiudude ja keemiliste lisandite mõju uurimine betooni mahukahanemisele Investigation of effect of fibres and chemical additives on shrinkage of concrete Alexander Ryabchikov,
Renno Reitsnik
Argo Põldoja