Maaehituse osakond

KONTAKT

Postiaadress:

                 Eesti Maaülikool

                 Metsandus- ja maaehitusinstituut

                 Maaehituse osakond
                 Kreutzwaldi 5, ruum 1C21

                 51014 Tartu

E-post:     ehitus@emu.ee

Tel.:          +372 731 3183

 

Juhataja: dots. Alexander Ryabchikov

                E-post:  alexander.ryabchikov@emu.ee

                Tel.:      +372 731 3173

                Ruum:   1C8

Valdkonna vastutav ja õppekava juht: prof. Jaan Miljan

                E-post:  jaan.miljan@emu.ee

                Tel.:      +372 731 3177

                Ruum:   1C12