Doktorandid

Tiia Drenkhan (CV)

Juuremädanike, antagonistliku seene ja hariliku männikärsaka vahelised vastastikused toimed.

Juhendajad Dr. Ivar Sibul, Kaljo Voolma ja Dr. Risto Kasanen (Uni. of Helsinki)

Ruum: 1A7
Tel: 731 3795
 

Tiit Maaten (CV)

Kasvukohatingimuste ja päritolu mõju hariliku männi (Pinus sylvestris) erinevate populatsioonide järglaste kasvule lokaalsete ning globaalsete häiringufaktorite muutusel. 

Juhendajad Prof. Kalev Jõgiste ja Malle Kurm.

Ruum: 1B16
Tel: 731 3150
 

Olga Polyachenko (CV

Disturbance interactions during and after windstorms: defining important variables. Häiringute vastasmõjud metsaökosüsteemides tormikahjustuste ajal ja järgselt: olulise näitajate määratlemine ja analüüs.

Juhendaja Prof. Kalev Jõgiste.

Ruum: 
Tel: 
 
 
 
 
 
 
 
Kristi Teppo (CV)
 
 
 
 
 
 
Vegetation recovery of fire disturbed areas. Taimestiku taastumine põlengualadel.

Juhendajad Dr. Kajar Köster ja Prof. Kalev Jõgiste.

Ruum: 
Tel: 
 
 
  
 
 
 
Jeroen Engelhart (CV) Lapsepuhkusel
 
 
 
 
 
 

The importance of 'advance regeneration' in forest recovery after wind-throw. Häiringueelse uuenduse tähtsus metsade taastumisel peale tormimurdu.

Juhendaja Prof. Kalev Jõgiste.

Ruum: 
Tel: 

 

 
Hariliku männi geneetiline muutlikkus ja kohanemine
Genetic variation in adaptive traits of Scots pine
 
Juhendaja Prof. Kalev Jõgiste

 

 
Doktorandid Engelhart, Teppo, Drenkhan ja Seedre 2010. aasta välitöödel Halliku tormikahjustuse püsikatsealal.