Metsakasvatuse osakonna töötajad

 

Hardi Tullus Ruum: 1A30A
Kandidaat (biol) Tel: 731 3715, 5098 598
Professor, osakonna juhataja hardi.tullus@emu.ee
Metsakasvatus CV

 

Kalle Karoles Ruum: 1A26
Kandidaat (pm) Tel: 733 9713
Dotsent kalle.karoles@emu.ee
Säästev metsandus CV

 

Taimi Paal Ruum: 2B23
Kandidaat (biol) Tel: 731 3171
Nimetatud dotsent taimi.paal@emu.ee
Metsabotaanika CV

 

Tiit Randveer Ruum: 1A15
Kandidaat (biol) Tel: 731 3116
Nimetatud dotsent tiit.randveer@emu.ee
Ulukibioloogia, jahindus CV

 

Ivar Sibul Ruum: 1A24B
Doktor (pm) Tel: 731 3113
Dotsent ivar.sibul@emu.ee
Dendroloogia, entomoloogia CV

 

Veiko Uri Ruum: 1A17
Doktor (fil) Tel: 731 3111
Metsaökosüsteemide professor veiko.uri@emu.ee
metsakasvatus; metsaselektsioon CV

 

Kaljo Voolma Ruum: 1B17
Kandidaat (biol) Tel: 731 3170
Dotsent kaljo.voolma@emu.ee
Metsaentomoloogia CV

 

Rein Drenkhan Ruum: 0B3
Doktor (fil) Tel: 731 3169
Dotsent rein.drenkhan@emu.ee
Dendropatoloogia CV

 

Andres Jäärats Ruum: 1A27
Magister (mets) Tel: 731 3115
Lektor andres.jaarats@emu.ee
Metsauuendamine, sooteadus CV

 

Eino Laas Ruum: 1A20
Magister (mets) Tel: 731 3114
Lektor eino.laas@emu.ee
Dendroloogia, puhkemetsandus CV

 

Raul Rosenvald Ruum: 1A18
Doktor (fil) Tel: 5341 8792
Vanemteadur raul.rosenvald@emu.ee
Metsakasvatus CV

 

Katri Ots  
Doktor (fil) Tel: 5343 5107
Vanemteadur katri.ots@emu.ee
Puude morfoloogia ja kasvudünaamika CV

 

Sirje Tullus Ruum: 1A26
  Tel: 731 3117
Laborant sirje.tullus@emu.ee
   

 

Tea Tullus Ruum: 1A7
Doktor (fil) Tel: 731 3795
Teadur tea.tullus@emu.ee
  CV

 

Jürgen Aosaar Jürgen Aosaar Ruum: 1A16
Doktor (fil) Tel: 731 3112
Teadur jyrgen.aosaar@emu.ee
  CV

 

Mats Varik Ruum: 1A16
Doktor (fil) Tel: 731 3112
Teadur mats.varik@emu.ee
  CV

 

Reimo Lutter Ruum: 1A30B
Doktor (fil) Tel: 7313 110
Nimetatud nooremteadur reimo.lutter@emu.ee
  CV

 

Kalev Adamson Ruum: 0B3
Doktor (fil)  
Nimetatud nooremteadur kalev.adamson@emu.ee
  CV

 

Hardo Becker Ruum: 1A24A
Doktor (fil)  
Spetsialist hbecker@emu.ee
  CV

 

  Karin Aguraijuja  
Magister (mets) Tel: 5512 287
Spetsialist karin.kikamagi@emu.ee
  CV

 

  Gunnar Morozov Ruum: 1A24A
Magister (mets)  
Spetsialist gunnar.morozov@student.emu.ee
  CV

 

  Mari Tilk  
Magister  
Spetsialist mari.tilk@botaanikaaed.ee
  CV

 

Heino Seemen Ruum: 1A27
Kandidaat (pm) Tel: 731 3115
Emeriitdotsent heino.seemen@emu.ee
Metsauuendamine, sooteadus CV

 

Märt Hanso Ruum: 0B3
Kandidaat (biol) Tel: 731 3169
Peaspetsialist mart.hanso@emu.ee
Dendropatoloogia CV

 

Toomas Frey Ruum: 2A39
Doktor (biol) Tel: 510 9925
Emeriitprofessor toomas.frey@mail.ee
  CV