Doktoritööd

Jaan Klõšeiko, Eesti Põllumajandusülikool, 2003. Okaspuude süsivesikute ainevahetus leelistunud kasvutingimustes. Juhendaja Malle Mandre

Katri Ots, Eesti Põllumajandusülikool, 2002. Õhusaaste mõju okaspuude kasvule Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas. Juhendajad Malle Mandre ja Hardi Tullus

Teadusmagistritööd

Ray Raiesmaa, Eesti Maaülikool, 2009. Puutuha mõju männinoorendiku kasvule kanarbiku kasvukohatüübis. Juhendaja Katri Ots

Karin Kikamägi, Eesti Maaülikool, 2008. Erinevate tootmisjääkide (puu- ja turbatuhk) mõju kuusetaimede kasvule. Juhendaja Katri Ots

Kadri Kõresaar, Eesti Maaülikool, 2007. Männikute ökoloogilised iseärasused ja järelkasv Edela-Eesti luitemaastikul. Juhendajad Malle Mandre ja Priit Kõresaar

Tatjana Kuznetsova, Eesti Põllumajandusülikool, 2004. Okaspuude seisund põlevkivikarjääride tasandatud puistangutel. Juhendajad Malle Mandre ja Henn Pärn

Jüri Rauk, Eesti Põllumajandusülikool, 1997. Okaspuude radiaaljuurdekasv ja vitaalsus tsemenditööstuse mõjupiirkonnas. Juhendaja Malle Mandre

Vaike Reisner, Eesti Põllumajandusülikool, 1997. Kasvuhoonegaaside dünaamika Eesti metsades. Juhendajad Malle Mandre ja Hardi Tullus

Katri Ots, Eesti Põllumajandusülikool, 1996. Okaspuude kasv ja areng leeliselise tööstusliku õhusaaste tingimustes. Juhendajad Malle Mandre ja Hardi Tullus

Mari Tilk, Tallinna Ülikool, 2007. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) ja keerdmänni (P. contorta Dougl. ex Loud.) kultuuride kasv ja toitainete sisaldus Narva karjääris. Juhendajad Henn Pärn ja Tatjana Kuznetsova

Ivika Ruga, Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002. Happevihmade ja keskkonna leelistumise mõju aedoale (Phaseolus vulgaris L.). Juhendajad Malle Mandre ja Jaan Klõšeiko

Jaan Klõšeiko, Tallinna Pedagoogikaülikool, 1997. Imiteeritud happevihmade mõju süsivesikute jaotusele ja mineraalsele koostisele aedoas (Phaseolus vulgaris L.). Juhendaja Malle Mandre

Aune Altmets, Euroülikool, 2009. Päikese magnetilise aktiivsuse ja puude radiaalkasvu seosest Eesti okaspuupuistute põhjal. Juhendaja Henn Pärn

Olesja Gaidukova, Euroülikool, 2007. Surnuaiad ja nende puhkemajanduslik väärtus Tallinna kalmistute näitel. Juhendaja Henn Pärn

Bakalaureusetööd

Kadri Naber, Eesti Põllumajandusülikool, 2009. Klorofülli fluorestsents puude seisundi hindamisel. Juhendaja Jaan Klõšeiko

Kätlin Krikmann, Eesti Põllumajandusülikool, 2005. Muraka raba mändide kasv. Juhendaja Katri Ots

Dmitri Rikkinen, Eesti Põllumajandusülikool, 2005. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) võrsete okastus Kunda tsemenditehase mõjupiirkonnas. Juhendaja Katri Ots

Terina Siht, Eesti Põllumajandusülikool, 2005. Tolkuse raba mändide kasv. Juhendaja Katri Ots

Kati Klippberg, Tallinna Ülikool, 2006. Klinkritolmu mõjust harilikule kuusele (Picea abies Karst.) ja pikalehisele pajule (Salix dasyclados Wimm.). Juhendajad Katri Ots ja Jaan Klõšeiko

Helen Kösta, Tallinna Ülikool, 2005. Sammalde ja samblike floora ja biotoobid Tõotusmäel Rannametsa luitestikus (Luitemaa looduskaitseala). Juhendajad Malle Mandre ja Tiina Elvisto

Mari Tilk, Tallinna Ülikool, 2005. Taimkatte tsonaalsus Rannametsa luitemaastikus Tõotusmäel. Juhendajad Malle Mandre ja Tiina Elvisto

Diana Truu, Tallinna Ülikool, 2000. Leelistunud kasvukeskkonna mõju pikalehise paju (Salix dasyclados) kasvule ja biomassi formeerumisele. Juhendaja Malle Mandre

Helena Einasto, Euroülikool, 2008. Metsaseadus ja sellega kaasnevad probleemid. Juhendaja Henn Pärn

Aune Altmets, Euroülikool, 2006. Harilik kanep (Cannabis sativa L.) kui ravimtaim. Kanepi toimeained, nende moodustumine ja mõju inimorganismile. Juhendaja Henn Pärn

Annemai Pikker, Euroülikool, 2006. Kiiu ebatsuugapuistu – ajalugu ja tänapäev. Juhendaja Henn Pärn

Aive Haavel, Euroülikool, 2004. Karuputked, nende tähtsus ja levik Eestis. Juhendaja Henn Pärn

Maire Männik, Euroülikool, 2003. Tallinna metsasus ja selle dünaamika. Juhendaja Henn Pärn