Ökofüsioloogia osakonna koostöö

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Latvian State Forestry Research Institute “Silava”, Läti:

– mükoriisa areng leelistunud muldadel, ühised eksperimendid

Finnish Forest Research Institute (Metla), Soome:

– puutuha mõju mullale ja metsadele, ühised eksperimendid

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Rootsi:

– puutuha füüsikalis-keemilised omadused, mõju mullale

Danish Forest and Landscape Research Institute (DFLRI), Taani:

– puutuha kasutamine väetisena, puutuha keemia;

– C aineringe ja akumulatsioon puudes

Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Leedu:

– puutuha mõju raskmetallide dünaamikale, ühised eksperimendid

 

KOOSTÖÖ EESTIS

Tartu Ülikool:

– juuresüsteemi uuringud;

– fenoolsete ainete metabolism

Tallinna Ülikool:

– muldade füüsikalis-keemilised omadused

Euroülikool:

– keskkonnakaitse ja -keemia metsaökosüsteemis