Metsakorraldus

 

Metsakorralduse valdkond on akadeemilise metsandusliku hariduse klassikaliseks osaks Tartus  juba 18. sajandist alates. Metsakorralduse osakonna ajalooliseks kuupäevaks võib lugeda 10. märtsi 1920.a., mil Tartu Ülikooli Ajutine Nõukogu kinnitas Andres Mathieseni metsaasjanduse ja geodeesia õppejõuks. Üheksakümne tegutsemisaasta jooksul on osakonna nimi, struktuur ja alluvus muutunud mitmel korral, kuid põhilised õpetatavad õppeained ja uurimisvaldkonnad (metsatakseerimine, metsakorraldus,  metsandusökonoomika) on säilitanud  oma tähtsuse ja tähenduse. Aastatel 1920-1945 töötasid metsaasjanduse ja geodeesia õppetooli juures õppejõududena K. Veermets, B. Haller, J. Vitsut, A. Pavlov, E. Ant, P. Viidik, R. Kask ja A. Hansen. Õppetool viis läbi õppetööd metsatakseerimise, metsahindamise, metsakorralduse, metsavalitsemise ja dendroloogia ainetes.

 

1946. aastal muudeti õppetool metsatakseerimise kateedriks, mille juhatajaks oli 1946.-1947.a. Elmar Saar ja 1947-1952.a. Teodor Krigul. Kateeder reorganiseeriti 1952.a. kaheks kateedriks: metsamajanduse ökonoomika ja metsakorralduse kateeder (juhataja Nikolai Gräzin) ning metsatakseerimise kateeder (juhataja Teodor Krigul). Mõlemad kateedrid taasühendati 1955.a. metsakorralduse ja ökonoomika kateedriks (juhataja Nikolai Gräzin). Viimane nimetati 1963.a. ümber metsakorralduse kateedriks, mille juhatajatena töötasid 1963-1969.a. Nikolai Gräzin, 1969-1974.a. Artur Nilson, 1974- 1984.a. Paul Kurvits ja 1984-1992.a. Mart Vaus. 1992. aastal jagunes kateeder metsakorralduse ja metsatehnika õppetoolideks. 1994.a. nimetati õppetool ümber metsakorralduse instituudiks ja 2005.a. metsakorralduse osakonnaks.

 

Metsakorralduse osakonnas (instituudis, õppetoolis, kateedris) on töötanud või töötavad professorid Andres Mathiesen, Olev Henno, Ivar Etverk, Tiit Nilson, Artur Nilson,  Andres Kiviste ja Henn Korjus.