Lingid

Takseermudelite andmestike infosüsteem ForMIS:

http://formis.emu.ee

Puidumõõtmise ümarlaud:

http://puidumootmine.emu.ee

Häiringute võrgustik:

http://ecosyst.emu.ee

Järvselja Metsamajandamise Infosüsteem:

http://jarvselja.emu.ee/

 

Õppetöös kasutatav takseerkirjeldusest sortimentide arvutamise programm:

http://ph.emu.ee/~asims/Sortimendid.zip

Õpilastele metsandusliku viktoriini programm:

Viktoriin.zip