TEADUSMAGISTRITÖÖD

 Tauri Kakko, 2011. Energiapuidu varumistehnoloogiate areng Eestis aastatel 1990 - 2010. Juhendaja Peeter Muiste.

Angelika Lepik, 2009. Höövlitööstust mõjutavad tegurid. Juhendaja Peeter Muiste.

Erki Habanen, 2008. Haava paberipuidu kvaliteet AS Estonian Cell näitel. Juhendaja Henn Korjus.

 

MAGISTRITÖÖD

 

Marek Hirs, 2011. Royal protsess. Juhendaja Regino Kask.

Marek Irdla, 2011. Erinevate meetoditega võetud hakkpuidu proovide niiskuste ja kütteväärtuste võrdlemine. Juhendaja Peeter Muiste.

Mihkel Karulaas, 2011. LNG-vineeri tootmistehnoloogia ja toote järelvalve UPM-Kymmene Otepää AS näitel. Juhendaja Regino Kask.

DIPLOMITÖÖD

Lepo Tõnisalu, 2011. Hariliku männi puidu otspinna kõvadus sõltuvalt kasvukohatüübist. Juhendaja Regino Kask.

Reevo Paas, 2008. Ametiautode kasutamine riigiasutustes ja metsandusettevõtetes. Juhendaja Paavo Kaimre.

Janek Sakkis, 2008. Käsitöö palkmajade ehitamise tehnoloogia ELH Palkehituse OÜ näitel. Juhendaja Regino Kask.