Metsatööstuse osakonna doktorandid

 

Allar Padari. Juhendajad Peeter Muiste, Andres Kiviste. Metsaressursside andmebaaside alusel makromajanduslike mudelite väljatöötamine võimalike puidukasutuse arengustsenaariumite modelleerimiseks.

Linnar Pärn. Juhendajad Peeter Muiste, Ivar Sibul. Puidupõhiste biokütuste tootmise ning kasutamise võimalused Eestis.

Risto Mitt. Juhendaja Peeter Muiste. Mittemetsamaadelt saadavate puitkütuste potentsiaal Eestis.

Marek Irdla. Juhendajad Peeter Muiste, Veiko Uri. Puitkütuste optimaalsete tarneahelate väljatöötamine.