Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool

Töötajad

 

Andres Kiviste Andres Kiviste Ruum: 1B23
Kandidaat (pm) Tel: 731 3149; +372 508 3335
Professor andres.kiviste[at]emu.ee
Metsanduslik modelleerimine,
biomeetria
CV

 

Henn Korjus Henn Korjus Ruum: 1B12
Doktor (mets) Tel: 731 3144
Professor henn.korjus[at]emu.ee
Metsakorraldus, metsapoliitika CV

 

Peeter Muiste Peeter Muiste Ruum: 1B10
Kandidaat (teh) Tel: 731 3101
Professor peeter.muiste[at]emu.ee
Biokütuste ressurss ja
tootmistehnoloogiad
CV

 

Artur Nilson Artur Nilson  
Kandidaat (biol) Tel: 733 9797
Emeriitprofessor artur.nilson[at]emu.ee
Metsakorraldus CV

 

Maris Hordo Maris Hordo Ruum: 1B17
Doktor (mets)  
Dotsent maris.hordo[at]emu.ee
Dendrokronoloogia, metsakorraldus CV

 

Paavo Kaimre Paavo Kaimre Ruum: 1B16
Doktor (pm) Tel: 731 3137; +372 513 9603
Dotsent paavo.kaimre[at]emu.ee
Metsandusökonoomika CV

 

Ahto Kangur Ahto Kangur Ruum: 1C15a
Doktor (mets) Tel: 731 3152
Dotsent ahto.kangur[at]emu.ee
Dendromeetria, metsakorraldus CV

 

Regino Kask Ruum: 1B9
Doktor (mets) Tel: 731 3106
Dotsent regino.kask[at]emu.ee
Puiduteadus, puidutöötlemine CV

 

Diana Laarmann Diana Laarmann Ruum: 1B18a
Doktor (mets)  
Dotsent diana.laarmann[at]emu.ee
Looduskaitse korraldus, metsaökosüsteemide taastamine CV
 

 

Urmas Peterson Urmas Peterson Ruum: 1B26
Doktor (geo) Tel: 731 3155
Dotsent urpe[at]aai.ee
Geoinfosüsteemid CV

 

Jaak Pikk Jaak Pikk Ruum: 1B22
Kandidaat (pm) Tel: 731 3103
Emeriitdotsent jaak.pikk[at]emu.ee
Puidutöötlemine CV

 

Mait Lang Mait Lang Ruum: 1B15
Doktor (mets) Tel: 731 3147
Dotsent mait.lang[at]emu.ee
Metsade kaugseire CV

 

Priit Põllumäe Ruum: 1B16a
Doktor (mets) Tel: +372 504 0928
Dotsent priit.pollumae[at]emu.ee
Metsapoliitika, erametsandus CV

 

Sandra Metslaid Sandra Metslaid Ruum: 1B24
Doktor (mets) Tel: 731 3148
Teadur sandra.metslaid[at]emu.ee
Dendrokronoloogia CV

 

Valdek Tamme Valdek Tamme Ruum: 1B7
Doktor (mets) Tel: 731 3108
Teadur valdek.tamme[at]emu.ee
Puidu kuivatamine CV

 

Allar Padari Allar Padari Ruum: 1B8
Magister (mets) Tel: 731 3107
Teadur allar.padari[at]emu.ee
Puidu ressursi hindamine CV

 

Linnar Pärn Linnar Pärn Ruum: 2A7
Magister (mets) Tel: 731 3157
Teadur linnar.parn[at]emu.ee
Biokütuste omadused ja tootmistehnoloogiad CV

 

Meelis Teder Ruum: 2A28
Doktor (mets) Tel: 731 3104
Lektor meelis.teder[at]emu.ee
Metsapoliitika, innovatsioon metsasektoris CV

 

Vahur Kurvits Vahur Kurvits Ruum: 1B11
Magister (mets) Tel: 731 3102
Lektor vahur.kurvits[at]emu.ee
Metsatööde tehnoloogia CV

 

Risto Mitt Risto Mitt Ruum: 1B8
Magister (mets) Tel: 731 3107
Lektor risto.mitt[at]emu.ee
Puidutehnoloogia CV

 

Andres Uus Andres Uus Ruum: 1B9
Magister (mets) Tel: 731 3106
Lektor andres.uus[at]emu.ee
Palkmaja ehitus CV

 

Ando Lilleleht Ruum: 1B16a
Magister (mets)  
Spetsialist ando.lilleleht[at]emu.ee
Metsaökosüsteemide modelleerimine CV

 

Lauri Aavik Ruum: 1B22
Magister (mets) Tel: 731 3103
Nooremteadur lauri.aavik[at]student.emu.ee
Puiduteadus CV

 

Eneli Põldveer Ruum: 1C16
Magister (loodusvarade kasutamine ja kaitse) Tel: 731 3151
Nooremteadur eneli.poldveer[at]emu.ee
Metsaökosüsteemide struktuur ja dünaamika CV

 

Vivika Kängsepp Vivika Kängsepp Ruum: 1B18
Magister (loodusvarade kasutamine ja kaitse)  
Nooremteadur vivika.kangsepp[at]emu.ee
Metsa modelleerimine, andmetöötluse alused CV

 

Aleksei Potapov Ruum: 1C16
Magister (mets) Tel: 731 3151
Nooremteadur aleksei.potapov[at]student.emu.ee
Metsade kuivendamine, dendrokronoloogia CV

 

Hannes Tamme Ruum: 1B7
Magister Tel: 731 3108
Nooremteadur hannes.tamme[at]emu.ee
  CV

 

Tauri Arumäe Ruum: 1B15
Magister (mets)  
Doktorant tauri.arumae[at]student.emu.ee
Kaugseire CV

 

Marek Irdla Ruum: 1B22
Magister (mets) Tel: 731 3103
Doktorant marek.irdla[at]student.emu.ee
Hakkpuidu tootmise tehnoloogiad CV

 

Teele Paluots Ruum: 1B24
Magister (loodusvarade kasutamine ja kaitse) Tel: 731 3148
Doktorant teele.paluots[at]emu.ee
Metsakorraldus, looduskaitse CV