Ettekanded

Uued invasiivsed seenhaigused ja putukkahjurid Eestis kliimamuutuste foonil

Metsakaitseseminar teemal „Uued invasiivsed seenhaigused ja putukkahjurid Eestis kliimamuutuste foonil”

06. aprillil 2010 algusega kell 10.00 Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 0B2

Päevakord:

10.00 - 10.30 Märt Hanso ja Rein Drenkhan (Eesti Maaülikool, edaspidi EMÜ): Ilmastikuäärmustest ja nende võimalikust toimest metsa- ja pargipuude üldseisundile.

10.30 – 11.00 Kaljo Voolma (EMÜ): Putukate levikust ja hulgisigimisest kliimamuutuste kontekstis.

11.00 – 11.30 Rein Drenkhan ja Märt Hanso (EMÜ): Invasiivsetest seenhaigustest lehtpuudel.

11.30 – 12.00 Heino Õunap (Keskkonnateabe Keskus): Uutest ja invasiivsetest kahjur- ja võõrliikidest Euroopas ja nende võimalikust esinemisest Eestis.

12.00 – 12.30 Vaheaeg

12.30 – 13.00 Märt Hanso ja Rein Drenkhan (EMÜ): Invasiivseid, sh. karantiinseid okaspuude seenhaigusi.

13.00 – 13.30 Meelis Merenäkk (Keskkonnateabe Keskus): Metsakahjustused SMI (statistiline metsade inventeerimine) mudelpuude baasil.

13.30 – 14.00 Kohalalgatatud teemakohaseid küsimusi ja diskussioone.

Ettekande pikkus kuni 25 minutit, 5 minutit küsimustele/vastustele.

Metsakaitseseminari ettekanded esitatakse lühendatult, sest originaal ettekanded on liiga mahukad. Lisaks sisaldasid ettekanded materjale, mida autorid enne avaldamist avalikult ei levita ning lisaks on slaididel materjale, mida ei saa avalikult levitada.

Seminari toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnateabe Keskus.