Jõupõrand 2x400 kN

Uudishimu tippkeskus ja Tõnis Teppand @ETV (alates 9m00s)

Jõupõrand koos jõuraamiga. Pressisüsteem koos raamiga saab teha painde- , surve- ja tõmbekatseid. On võimalik uurida, et kuidas käituvad talad ja paneelid koormamise käigus.

  • Maksimaalne katsetatava elemendi pikkus 12 m, laius 2,0 m ja kõrgus ~2,1 m;
  • Arvutiprogrammiga juhitavad silindrid;
  • Koormamine on võimalik ühe või kahe staatilise hüdraulilise silindriga;
  • Ühe silindri maksimaalne survejõud on 400 kN ja maksimaalne tõmbejõud on 320 kN;
  • Tsükliline (sinusoid) koormamine sagedusega kuni 5 Hz;
  • Andmete salvestamine sobival sagedusel kahest silindrist (jõud ja siire) ja kümnest siirdeandurist.