Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu

Alates 21.02.2018

Kristiina Aun

Evelin Jürgenson

Paavo Kaimre

Ahto Kangur

Kalle Karoles

Regino Kask

Aive Liibusk

Jaan Miljan

Sille Rebane

Sigrid Luiga

Toomas Tamm

Toomas Timmusk

Hardi Tullus

Veiko Uri

Jaak Valgur