Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu

Alates 31.05.2018

Kristiina Aun

Ivar Dembovski

Evelin Jürgenson

Ahto Kangur

Regino Kask

Rainer Laigu

Aive Liibusk

Sigrid Luiga

Jaan Miljan

Ain Rebane

Sille Rebane

Toomas Tamm

Toomas Timmusk

Hardi Tullus

Veiko Uri