Külalislektor Annamari Markkola (Oulu Ülikool, Soome) loeng

Algus Kell: 15:00
Lõpp Kell: 17:00

Kreutzwaldi 5-1B1, Tartu

Teisipäeval, 11. detsembril algusega kell 15.00 peab külalislektor Annamari Markkola (Oulu Ülikool, Soome) avaliku loengu teemal „Plant –microbe-herbivore interactions along primary dune succession on the Bothnian Bay coast“. Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5, ruum 1B1.

 

Dr. Annamari Markkola omab pikaaegset kogemust boreaalse metsaökosüsteemi funktsioneerimise uurimisel.

Tema visiiti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus).

 

Kõik huvilised on oodatud kuulama!

Lähem info: vanemteadur Katri Ots katri.ots@emu.ee